Ilmoittautuminen

Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi ilmoittautuaksesi.

Peruutusehdot:

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Archimate® arkkitehtuurin mallintamisessa

Koulutuksen kesto: 1 päivä
Alkaa: 14.03.2024
Päättyy: 14.03.2024
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 28.02.2024
Hinta ulkopuoliselle: 525,00 € (+ alv 24%)
Hinta sopimuskumppanille: 470,00 € (+ alv 24%)
Maksimiosallistujamäärä: 16
Kouluttajat:
Sakari Olli, Tieturi

Paikka

Scandic Laajavuori, Jyväskylä.

Tavoitteet

Koulutuksessa opit mallintamaan ArchiMate®-kuvauskielellä. Saat yleiskuvan kuvauskielestä sekä sen peruskuvauksista ja käyttömahdollisuuksista. Käyt läpi ArchiMaten keskeisimmät elementit, joiden käyttöä opit esimerkkien ja harjoitusten avulla.

The Open Group ylläpitää kahta yritysarkkitehtuuriin liittyvää standardia: TOGAF® yritysarkkitehtuurin viitekehystä ja visuaalista arkkitehtuurin mallinnuskieltä ArchiMatea, joka tukee TOGAF-standardia.

Kohderyhmä ja esitiedot

Kokonais- tai yritysarkkitehtuuria mallintavat arkkitehdit ja kaavioiden lukutaitoa tarvitsevat henkilöt.

Hinta

Hinta sisältää koulutuksen sekä kumpanakin koulutuspäivänä hotelliaamiaisen, lounasbuffetin sekä iltapäiväkahvin.

Koulutuksen hinta riippuu sen osallistujamäärästä. Koulutuksen tiedoissa esitetty sopimuskumppanin hinta 670 €+ alv on laskettu 6 osallistujalle.

Osallistujamäärän noustessa laskemme hintaa seuraavalla tavalla:
7 osallistujaa: 600 € + alv
8 osallistujaa: 550 € + alv
9 osallistujaa: 500 € + alv
10-11 osallistujaa: 470 € + alv
12- osallistujaa: 420 € + alv

Sisältö

 • Joh­dan­to ku­vaus­kie­leen
  • Mikä ArchiMate on?
  • ArchiMate ja TOGAF
 • Arc­hi­Ma­te-ku­vaus­kie­len ra­ken­ne
  • Kerrosteisuus: liiketoiminta, sovellus ja teknologia
  • Rakenteelliset, toiminnalliset ja informaatio-elementit
  • Arkkitehtuurin näkökulmat (Viewpoints)
 • Lii­ke­toi­min­ta­ker­rok­sen mal­lin­ta­mi­nen
  • Liiketoiminto (Business function)
  • Liiketoimintaprosessi (Business process)
  • Palvelun toteutusnäkymä (Service realization)
 • Tie­don mal­lin­ta­mi­nen
  • Informaation rakenne (Information structure)
 • So­vel­lus­ker­rok­sen mal­lin­ta­mi­nen
  • Sovelluksen käyttäytyminen (Application behavioral)
  • Sovellusten yhteistoiminta (Application co-operation)
  • Sovelluksen rakenne (Application structure)
  • Sovellusten käyttö (Application usage)
 • Tek­no­lo­gia­ker­rok­sen mal­lin­ta­mi­nen
  • Sijoittelunäkymä (Deployment)
  • Infrastruktuurin näkymä (Infrastructure)
 • Ker­ros­tei­nen nä­kö­kul­ma (Laye­red view­point)
  • Kerrosten välinen yhteistyö
 • Mo­ti­voin­ti sekä To­teu­tus ja mi­graa­tio – nä­kö­kul­mat
  • Mm. strategian, sidosryhmien ja arkkitehtuuriperiaatteiden kuvaaminen
 • Nä­kö­kul­mat ja ko­ko­nai­sark­ki­teh­tuu­ri
Tietosuojailmoitus

© 2024 Jyväskylän yliopisto