Ilmoittautuminen

Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi ilmoittautuaksesi.

Peruutusehdot:

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Git-versionhallinta (etänä)

Koulutuksen kesto: 1 päivä
Alkaa: 22.03.2023
Päättyy: 22.03.2023
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 06.03.2023
Hinta ulkopuoliselle: 390,00 € (+ alv 24%)
Hinta sopimuskumppanille: 350,00 € (+ alv 24%)
Maksimiosallistujamäärä: 15
Kouluttajat:
Ari Tuhkala, Jyväskylän yliopisto

Paikka

Verkossa klo 9-16

Tavoite

Kurssin jälkeen osallistuja:

 • Tuntee Git-versionhallinnan keskeiset käsitteet
 • Osaa käyttää Git-versionhallintaa komentoriviltä
 • Osaa luoda, poistaa ja hallinnoida paikallista repositorya
 • Osaa hallinnoida kehityshaaroja
.

Esitiedot

 • Tietokoneen peruskäyttötaito
 • Komentorivin peruskäyttö:kansioiden välillä siirtyminen yms.
 • Englannin kielen perustaito

Kurssisuunnitelma

 • Mitä on versionhallinta ja mikä on Git
 • Git-versionhallinnan hyödyt
 • Lyhyt johdatus komentorivin (Git bash) peruskäyttöön
 • Uuden repositoryn luominen
 • Git-asetukset
 • Muutosten tallentaminen
 • Vanhojen muutosten tarkastelu
 • Kehityshaarojen hallinnointi
 • Uuden haaran luominen
 • Haarojen tarkastelu
 • Haarojen yhdistämkinen ja poistaminen
Tietosuojailmoitus

© 2023 Jyväskylän yliopisto