Ilmoittautuminen

Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi ilmoittautuaksesi.

Peruutusehdot:

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Certified ScrumMaster (etänä) ERI TOTEUTUSVAIHTOEHTOJA

Koulutuksen kesto: 2 päivää
Alkaa: 20.06.2022
Päättyy: 21.06.2022
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 31.05.2022
Hinta ulkopuoliselle: 798,00 € (+ alv 24%)
Hinta sopimuskumppanille: 710,00 € (+ alv 24%)
Maksimiosallistujamäärä: 16
Kouluttajat:
Pentti Virtanen, Tieturi

Kurssivaihtoehdot

Englanniksi 20.-21.6.

Ilmoittautuminen

Sähköpostilla profit-koulutukset@jyu.fi

Tavoite

Certified ScrumMaster -kurssin jälkeen osallistujat tietävät ketterän ohjelmistotuotannon arvot ja periaatteet. Valmennuksessa he oppivat tuntemaan Scrum ajattelun ja käytännöt niin, että he voivat aloittaa työn ScrumMastereina.

Kohderyhmä

ScrumMasterit, Scrum tiimien jäsenet ja myös kaikki, jotka tarvitsevat tietoa Scrumista, kuten ohjelmistokehittäjät, testaajat, asiakkaat, päälliköt, projektipäälliköt ja tiimien vetäjät.

Lisätietoja

Hinta sisältää sertifikaatin.

Toteutustapa

Luennointi ja harjoitukset

Hinta

Hinta sisältää sertifioinnin.

Koulutuksen hinta riippuu sen osallistujamäärästä. Koulutuksen tiedoissa esitetty sopimuskumppanin hinta 1330 € + alv on laskettu 6 osallistujalle.

Osallistujamäärän noustessa laskemme hintaa seuraavalla tavalla:
7 osallistujaa: 1020 € + alv
8 osallistujaa: 930 € + alv
9-10 osallistujaa: 870 € + alv
11-12 osallistujaa: 770 € +alv
13- osallistujaa: 710 € +alv

Koulutuksen sisältö

Päivä 1

Ketterä ohjelmistotuotanto

 • Agile manifesti, periaatteet ja käytännöt
 • Miksi ketteryys toimii ?
 • Menestystarinoita
 • Sudenkuopat
 • Tunnettuja ketteriä ajattelukehyksiä

Scrum-yleiskatsaus

 • Scrum-ajattelu
 • Scrumin arvot
 • Empiirinen prosessin ohjaus
 • ScrumMaster
 • Product owner
 • Itseohjautuva ja itseään johtava tiimi
 • Aktiviteetit ja tuotokset
 • Scrumin työnkulku

Suunnittelu

 • Ketterä suunnittelu
 • Tuotevisio
 • Ketterä arkkitehtuuri
 • 'Valmiin' määritelmä
 • Käyttäjätarinat ja ketterät vaatimukset
 • Kehitysjono (Product backlog)
 • Kehitysjonon tarkentaminen (refinement)
 • Hyväksymiskriteerit

Sprintin suunnittelu

 • Sprintin suunnittelukokous
 • Työmäärien arviointi
 • Tehtävälista (Sprint backlog)

Päivä 2

Työskentely Sprintin aikana

 • Päivän Scrum

Scrum-simulaatio

 • 59 minuutin pituinen Scrum-harjoitus

Ketterä johtajuus

 • Motivaatio
 • Menestyvien tiimien rakentaminen
 • ScrumMaster palvelijajohtajana
 • ScrumMasterin päivittäinen työ

Edistymisen seuranta

 • Tulokset
 • Edistymiskäyrät ( Burndown charts)
 • Edistymisen visuaalinen kuvaaminen
 • Sprintin keskeyttäminen

Katselmointi ja retrospekti

 • Jatkuva parantaminen
 • Sprintin katselmus (Sprint review meeting)
 • Sprintin retro (Srprint retrospective meeting)

Scrum isoissa projekteissa

 • Scrumin skaalaus
 • Yritystason Scrum
 • Scrum of Scrums -palaverit
 • Maantieteellisesti hajautettu Scrum

EXTRA: Scrumin kanssa käytetyt tekniset käytännöt

 • XP:n tiimiohjelmointikäytännöt

Ketterä testaus

 • Tekninen velka

EXTRA: Scrum ja organisaatiot

 • Lean-ajattelun hyödyntäminen
 • Ketterät organisaatiot ja ketterä hallinto
 • Sopimukset ja hankinta
 • Työskentely perinteisten organisaatioiden kanssa

Yhteenveto

Tietosuojailmoitus

© 2023 Jyväskylän yliopisto