Ilmoittautuminen

Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi ilmoittautuaksesi.

Peruutusehdot:

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

ITIL 4 Foundation (etänä)

Koulutuksen kesto: 2 päivää
Alkaa: 17.01.2022
Päättyy: 18.01.2022
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 29.12.2021
Hinta ulkopuoliselle: 970,00 € (+ alv 24%)
Hinta sopimuskumppanille: 870,00 € (+ alv 24%)
Maksimiosallistujamäärä: 30
Kouluttajat:
Henri Lindström, JSM Consulting Oy

Paikka

Verkossa

Kurssitavoitteet

ITIL 4 Foundation-valmennuksen tarkoituksena on varmistaa, että kandidaatti on saavuttanut ja ymmärtänyt ITILin perusterminologian, rakenteen, peruskonseptit sekä ITIL-käytäntöjen perusperiaatteet palvelunhallinnassa.

Oppimistavoitteet

Kandidaattien tulisi kurssin jälkeen ymmärtää seuraavat oppimiselementit ITIL Perustaso- sertifiointia varten.

 • Palvelunhallinta käytäntönä (Perusymmärrys)
 • Palvelun arvojärjestelmä (Perusymmärrys)
 • Yleiset konseptit (tietoisuus)
 • Avainperiaatteet (Perusymmärrys)
 • Valitut käytännöt (practices) (Tietoisuus)
 • Valitut roolit (Tietoisuus)

Kohderyhmä

Kohderyhmä ITIL 4 Foundation-kurssille on:

 • Yksilöt, jotka tarvitsevat perustason tietämyksen ITIListä ja jotka vievät palvelun laatua eteenpäin omassa organisaatiossaan tai omassa työssään.
 • IT ammattilaiset, jotka työskentelevät ITILiä hyödyntävissä organisaatioissa

Rooleina monipuolisesti IT-alan ammattilaiset, prosessinomistajat, palvelupäälliköt yms.

Huomioitavaa

Hinta sisältää sertifikaattikokeen

Hinta

Koulutuksen hinta riippuu sen osallistujamäärästä. Koulutuksen tiedoissa esitetty sopimuskumppanin hinta € 1210 + alv on laskettu 6 osallistujalle.

Osallistujamäärän noustessa laskemme hintaa seuraavalla tavalla:
7 osallistujaa: 1130 + alv
8-9osallistujaa: 1070 + alv
10-11 osallistujaa: 990 € + alv
12- osallistujaa: 950 € +alv

Sisältö

1. päivä

 • Johdanto ja kurssin käytännöt
 • Palvelunhallinnan perustermit ja konseptit
 • ITIL : big picture
 • Palvelunhallinnan 4 dimensiota
 • 7 ohjaavaa periaatetta
 • Palvelun arvojärjestelmä
 • Palvelun arvoketju
 • Jatkuva parantaminen

2. päivä

 • practices
 • Kurssiyhteenveto
 • Sertifiointitentti
Tietosuojailmoitus

© 2024 Jyväskylän yliopisto