Ilmoittautuminen

Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi ilmoittautuaksesi.

Peruutusehdot:

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Deep Lead® -valmennusohjelma (etänä)

Koulutuksen kesto: 3 päivää
Alkaa: 12.11.2020
Päättyy: 04.02.2021
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 21.10.2020
Hinta ulkopuoliselle: 960,00 € (+ alv 24%)
Hinta sopimuskumppanille: 864,00 € (+ alv 24%)
Maksimiosallistujamäärä: 15
Kouluttajat:
Tommi Kinnunen, Deep Lead Oy
Jaana Karhima, Deep Lead Oy

Paikka

Verkossa

Aikataulu

Kurssipäivät ovat 12.11.2020, 9.12..2020 ja 4.2.2021 klo 9-16.

Valmennuksen sisältö

Deep Lead® - avoin valmennusohjelma sopii henkilöille, jotka haluavat kehittää itseään työpaikalla ja työpaikan ulkopuolella. Ohjelman ensisijaisena päämääränä on auttaa ihmistä itseään kehittymään oman käyttäytymisensä kriittisessä arvioinnissa ja vuorovaikutustaitojensa kehittämisessä. Tavoitteena on ohjata osallistujat löytämään itsessään piilevät voimavarat. Ohjelma antaa kestävän, itseohjautuvuudelle rakentuvan perustan kasvaa ja kehittyä niin ihmisenä, asiantuntijana kuin johtajanakin.

Valmennus toteutetaan 8 - 15 hengen ryhmässä, missä osallistujien erilaiset taustat ja kokemukset mahdollistavat käytännönläheisen ajatusten vaihdon. Ohjelma koostuu kolmesta lähipäivästä ja päivien väliin sijoittuvista tehtävistä, joiden avulla valmennuksen opit sidotaan käytäntöön. Valmennus koostuu lähi- ja etävalmentamisesta.

Osallistujat saavat yhden henkilökohtaisen 360-profiilin, jonka pohjalta heille laaditaan kehittymissuunnitelma. Ensimmäisen profiilipalautteen yhteydessä kullakin osallistujalla on mahdollisuus n. 60 minuutin henkilökohtaiseen profiilikeskusteluun valmentajan kanssa.

Koulutuksen hinta

Tarvittaessa koulutus voidaan voidaan laskuttaa kahdessa osassa vuosille 2020 ja 2021.

Ohjelma

Päivä 1

Valmennuksen tavoitteet
Syväjohtaminen® - ihmis- ja oppimiskäsitys
Mitä on tavoitteellinen vuorovaikutus?
Syväjohtaminen® - viitekehys ja -malli
Toimintaympäristö ja johtaminen
Profiilipalautteen keruun ohjeistus

Päivä 2

Itse- ja ihmistuntemus menestyksen takaajana
Tuottava tyytyväisyys
Henkilökohtaisen 360-profiilin analysoiminen
Henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laatiminen

Päivä 3

Arvot ja organisaatiokulttuuri kehittymiseen vaikuttajana
Oman oppimisen seuranta ja kokemusten jakaminen ryhmässä

Tietosuojailmoitus

© 2024 Jyväskylän yliopisto