Ilmoittautuminen

Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi ilmoittautuaksesi.

Peruutusehdot:

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

React ja Redux

Koulutuksen kesto: 2 päivää
Alkaa: 09.12.2019
Päättyy: 10.12.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 21.11.2019
Hinta ulkopuoliselle: 860,00 € (+ alv 24%)
Hinta sopimuskumppanille: 770,00 € (+ alv 24%)
Maksimiosallistujamäärä: 11
Kouluttajat:
Jukka Tupamäki, Lemanse Oy

Paikka

Jyväskylän yliopisto, Agora (Mattilanniemi 2), mikroluokka Lakes Ag B213.1.
Kampuskartta

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää Reactiin liittyvien konseptien ja yleisimpien JavaScript-kirjastojen perusteet keskeisimmistä toimintaperiaatteista lähtien, jotta taitojen soveltaminen ja aiheen jatko-opiskelu olisivat mahdollisimman miellyttävää.

Kohderyhmä ja esitiedot

Koulutuksen kohderyhmään kuuluvat web-sovelluksia toteuttavat ja suunnittelevat henkilöt, jotka haluavat oppia toteuttamaan React-sovelluksia ja tuntemaan nykyaikaisen web-käytöliittymäkehityksen toimintaympäristön. Kurssilla käsitellään sekä perusteita että vaativampia aiheita.

Koulutukseen osallistuvien on hallittava sujuvasti HTML:n, CSS:n ja JavaScriptin käyttö työprojektissa. Aiempi kokemus JavaScript- käyttöliittymäkehityksestä (Angular, Ember, Vue, tms.) helpottaa koulutuksen seuraamista.

Hinta

Koulutuksen tiedoissa esitetty sopimuskumppanin hinta 1130 € + alv on laskettu 6 osallistujalle.

Osallistujamäärän noustessa laskemme hintaa seuraavalla tavalla:
7 osallistujaa: 1000 € + alv
8 osallistujaa: 910 € + alv
9 osallistujaa: 830 € + alv
10- osallistujaa: 770€ + alv

Koulutuksen (suuntaa-antava) aikataulu ja sisältö

Päivä 1: React.js
8.30-8.50 Aamukahvi
8.50 React.js

 • Create React App -työkalu ja projektin aloitus
 • Johdanto deklaratiiviseen käyttöliittymäkehitykseen
 • JSX-syntaksin käyttö React-sovelluksessa
 • ECMAScript 6 -syntaksin parhaat palat
10.00 Tauko
10.15 React.js
 • Komponenttien suunnittelu, määrittely ja käyttö
 • Käyttöliittymän jakaminen komponentteihin
 • Komponenttien koostaminen
 • Komponentin sisäinen tila, props ja tiedon virtaus
11.30 Lounas
12.15 React.js
 • Tapahtumankäsittelijät
 • Komponentin elinkaarifunktiot ja rajapinta
 • CSS-tyylien käyttö React-projektissa
 • Toiminnallisuuden jakaminen (HOC, render props)
14.00 Kahvitauko
14.15 React Router
 • URL-konfiguraatio: polut ja parametrit
 • Navigointi sovelluksen sisällä
15.00 Komponenttien yksikkötestaus
 • Testien ajaminen Jest-työkalulla
 • Yksikkötestien kirjoittaminen komponenteille
 • Komponenttien snapshot-testaus
16.15 Päivä päättyy

Päivä 2: Redux
8.30-8.50 Aamukahvi
8.50 Redux

 • Flux-arkkitehtuuri Reduxissa
 • Actionit, action creatorit, reducerit ja middlewaret
 • Käyttöönotto sovelluksessa, kehitystyökalut
10.00 Tauko
10.15 Redux
 • Action creatorien, actionien ja reducerin määrittely
 • Komponentin yhdistäminen Reduxiin
 • Tilan lukeminen Reduxista ja action creatorien käyttö
11.30 Lounas
12.15 Redux Form
 • Käyttöönotto Reduxin kanssa
 • Lomakkeen määrittely
 • Kenttien validointi
 • Lomakkeen lähettäminen
13.30 REST-rajapinnan käyttö Reduxissa
 • Asynkronisten actionien määrittely (redux-thunk)
 • HTTP-pyynnön teko ja vastauksen käsittely reducerissa
14.00 Kahvitauko
14.15 REST-rajapinnan käyttö Reduxissa
 • HTTP-pyynnöt keskitetysti, API-middleware
 • POST, PUT ja DELETE -pyyntöjen tekeminen ja vastausten käsittely reducerissa
15.30 Sovelluksen tilan suunnittelu ja optimointi
 • Sovelluksen tilan suunnittelu ja relaatioiden muodostus
 • Reduxia käyttävän sovelluksen yleisimmät kipupisteet
 • Reselect-kirjaston käyttö komponenttien optimoinnissa
16.00 Kurssipalaute
16.15 Päivä päättyy

Tietosuojailmoitus

© 2024 Jyväskylän yliopisto