Ilmoittautuminen

Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi ilmoittautuaksesi.

Peruutusehdot:

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

React.js-peruskoulutus

Koulutuksen kesto: 1 päivä
Alkaa: 28.11.2018
Päättyy: 28.11.2018
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 09.11.2018
Hinta ulkopuoliselle: 390,00 € (+ alv 24%)
Hinta sopimuskumppanille: 350,00 € (+ alv 24%)
Maksimiosallistujamäärä: 14
Kouluttajat:
Jukka Tupamäki, Lemanse Oy

Paikka

Jyväskylän yliopisto, Mattilanniemen kampus (Ahlmaninkatu 2), mikroluokka MaD206

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää Reactiin liittyvien konseptien ja yleisimpien JavaScript-kirjastojen perusteet keskeisimmistä toimintaperiaatteista lähtien, jotta taitojen soveltaminen ja aiheen jatko-opiskelu olisivat mahdollisimman miellyttävää.

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmään kuuluvat web-sivuja, -käyttöliittymiä ja -sovelluksia toteuttavat sovelluskehittäjät, arkkitehdit ja muut koodaustaitoiset, jotka haluavat oppia käyttämään Reactia ja tuntemaan nykyaikaisen web-käytöliittymäkehityksen toimintaympäristön.

Osallistujien esitietovaatimukset

Koulutukseen osallistuvien on hallittava HTML:n, CSS:n ja JavaScriptin perusteet. Aiempi kokemus JavaScript-sovelluskehyksistä kuten Angular tai Ember helpottaa koulutuksen seuraamista. Aiempaa kokemusta Reactista ei vaadita.

Hinta

Koulutuksen tiedoissa esitetty sopimuskumppanin hinta 490 € + alv on laskettu 8 osallistujalle.

Osallistujamäärän noustessa laskemme hintaa seuraavalla tavalla:
9-10 osallistujaa: 450 € + alv
11-12 osallistujaa: 390€ + alv
13- osallistujaa: 350 € + alv

Toteutustapa

Koulutus sisältää luennoinnin lisäksi paljon harjoitusten tekemistä. Harjoitusten aiheet pohjustetaan ennen harjoituksen aloittamista.

Koulutuksen sisältö

8.30–8.50Aamukahvi
8.50–11.30Koulutus
 • Yhden sivun sovellukset (single page apps, SPA)
 • Kehitysympäristö ja build-työkalut
 • Create React App -projektityökalu
 • ECMAScript 6 (2015) -syntaksi
 • Reactin tärkeimmät piirteet: deklaratiivisuus, koostaminen
 • React-projektissa käytettävät JavaScript-kirjastot
 • Käyttöliittymän jakaminen komponentteihin
 • React Developer Tools -selainlaajenne
 • Komponentin määrittely: luokat ja funktiot
 • JSX-syntaksi ja sen käyttö sovelluksessa
 • Datan välittäminen komponentille (props)
Harjoitukset:
 1. Projektin aloitus Create React App:lla
 2. ECMAScript 6 -syntaksin kirjoittaminen
 3. Komponentin määrittäminen
 4. Datan "mäppääminen" komponenteiksi
11.30–12.15Lounas
12.15–14.00 Koulutus
 • Komponentin sisäisen tilan käyttö (state)
 • Sovelluksen tilan käsite, hallinta ja välittäminen
 • Tapahtumankäsittelijät (event handlers)
 • Propsien oletusarvot ja tyyppimäärittelyt
Harjoitukset:
 1. Sisäisen tilan alustaminen, lukeminen ja asettaminen
 2. Tapahtumankäsittelijän liittäminen HTML-elementtiin
 3. Sovelluksen tilan päivittäminen
 4. Propsien oIetusarvot ja tyyppimäärittelyt
14.00–14.15Iltapäiväkahvi
14.15–16.15Koulutus
 • Komponentin elinkaari ja tärkeimmät elinkaarifunktiot (lifecycle, lifecycle methods)
 • Lomakkeenkäsittely (controlled components)
 • Syötteen validointi
 • Testausympäristön konfigurointi
 • Komponenttien yksikkötestaus (Jest, Enzyme)
 • Snapshot-testaus
Harjoitukset:
 1. Elinkaarifunktioiden käyttö
 2. Yksinkertaisen lomakkeen toteuttaminen
 3. Validoinnin lisääminen lomakkeeseen
 4. Yksikkötestien kirjoittaminen ja ajaminen
 5. Snapshot-testien tekeminen ja päivittäminen
Tietosuojailmoitus

© 2024 Jyväskylän yliopisto