Ilmoittautuminen

Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi ilmoittautuaksesi.

Peruutusehdot:

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Microsoft SQL Server 2012 -hallinta

Koulutuksen kesto: 2 päivää
Alkaa: 12.12.2017
Päättyy: 13.12.2017
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 24.11.2017
Hinta ulkopuoliselle: 550,00 € (+ alv 24%)
Hinta sopimuskumppanille: 490,00 € (+ alv 24%)
Maksimiosallistujamäärä: 15
Kouluttajat:
Keijo Kortelainen, Koulutus- ja konsultointipalvelu KK Mediat

Paikka

Jyväskylän yliopisto, Mattilanniemen kampus (Ahlmaninkatu 2), mikroluokka MaD205

Tavoitteet

Osallistuja pystyy koulutuksen jälkeen tekemään ja arvioimaan SQL Serverin asennukseen, ylläpitoon ja hallintaan liittyviä keskeisimpiä toimintoja itsenäisesti.

Kohderyhmä ja esitiedot

Kehittäjät joiden työnkuvaan SQL Serverin asennus, ylläpito ja hallinta tulee kuulumaan. Tietokanta-administraattorin (DBA) urasta haaveileville koulutus sopii perus/lähtötason koulutukseksi.

Osallistujalla tulee olla entuudestaan jonkinasteinen yleisymmärrys tietokantojen peruskäsitteistöstä ja rakenteesta. SQL-kielen perusteet olisi myös hyvä olla hallussa, mutta ensisijaisesti harjoituksen tehdään Microsoft SQL Server Management Studion visuaalisilla hallintatyökaluilla.

Toteutustapa

Luennointi ja työasemaharjoittelu

Hinta

Koulutuksen tiedoissa esitetty sopimuskumppanin hinta 540 € + alv on laskettu 10 osallistujalle.

Osallistujamäärän noustessa laskemme hintaa seuraavalla tavalla:
12-13 osallistujaa: 490 € + alv
14 - osallistujaa: 450 € + alv

Koulutuksen (suuntaa-antava) aikataulu ja sisältö

8.30–8.50Aamukahvi
8.50–11.30 Koulutus
11.30–12.15 Lounas
12.15–14.00 Koulutus
14.00–14.15 Iltapäiväkahvi
14.15–16.15 Koulutus

Päivä 1

Yleiskatsaus SQL Serverin versioihin ja niiden piirteisiin

 • Yleiskatsaus SQL Serverin sisäiseen arkkitehtuuriin
 • Laitteistovaatimukset
 • On-premises vs. Azure – ja vaihtoehdot siltä väliltä
 • Asennuksen valmistelu
 • Asennus
 • Harjoitus: Suoritetaan SQL Serverin asennus

Mitä tuli suorittaa asennuksen jälkeen:

 • Palvelimen PowerPlanin asetukset kuntoon
 • Palvelimen voluumitehtävien asetukset kuntoon
 • Muistin käyttöön / hallintaan liittyvät asetukset kuntoon
 • Yhteysasetukset (portit, suojattu yhteys jne) kuntoon SQL Server Configuration Managerin avulla
 • SQL Server Management Studio tutuksi
 • SQL Serverin keskeiset ominaisuudet ja asetukset kuntoon
 • Harjoitus: tarkistetaan ja asetetaan palvelimen asetukset kuntoon

Käyttäjähallinta:

 • Autentikointimallit
 • Käsitteet Securables ja Principals tutuiksi
 • Roolit
 • Loginit
 • Käyttäjät (users)
 • Auditointi tutuksi
 • Käytännön workflow tutuksi
 • Harjoitus: käydään em. asioita lävitse luomalla uusia käyttäjiä, rooleja ym.

Tietokantojen luominen:

 • Tietokannan yleinen arkkitehtuuri tutuksi
 • Tietokantatiedostojen arkkitehtuuri tutuksi
 • Tietokannan luominen
 • Tietokannan koon hallinta ja seuranta
 • Tietokannan statuksen hallinta
 • Taulukot, Indeksit ja niiden tilan/käytön hallinta
 • Tietokannan siirtäminen uudelle levylle
 • Tietokannan kopioiminen toiselle palvelimelle
 • Muiden tietokantakohtaisten toimintojen suorittaminen
 • Harjoitus: luodaan pienimuotoinen testitietokanta ja kasvatetaan sen koko ’tuotantotietokannan’ tasolle. Siirretään tietokanta tämän jälkeen uuteen sijaintiin.

Päivä 2

SQL-kyselyjen optimointi ja tuning osana tietokannan ja palvelimen ylläpitoa

 • Miksi kyselyjen optimointi ja tuning on olennainen osa ylläpitoa?
 • Mitä SQL Serverissä tapahtuu kun suoritat jonkun kyselyn?
 • Suoritussuunnitelman (Execution Plan) ymmärtäminen ja siihen vaikuttaminen
 • Statistiikat ja statistiikkojen vaikutus kyselyn suorituskykyyn
 • Indeksit, ja indeksien oikeaoppinen ja tehokas hallinta
 • JOINijärjestyksen ohjaaminen ja pakottaminen optimaalisen suorituskyvyn aikaansaamiseksi
 • Suoritussuunnitelmien ja kyselyjen vertailu

DR (Varmuuskopiointi ja palauttaminen)

 • SQL Serverin palautusmallit tutuiksi
 • Täyden varmuuskopion (Full Backup) suorittaminen
 • Eroavaisuus varmuuskopion (Differential backup) suorittaminen
 • Transaktiolokin varmuuskopitionti (Transaction log backup)
 • Palauttaminen varmuuskopiosta
 • Tilannekuvan (Snapshot) luominen ja hyödyntäminen
 • Järjestelmätietokantojen varmuuskopiointi ja palauttaminen
 • Harjoituksia: luodaan base-backup, tehdään täydentävä backup, harjoitellaan datan palauttamista erilaisista varmuuskopiointipisteistä.

Ylläpidon automatisoiminen

 • Jobit ja Alertit tutuiksi
 • SQL Server Agent
 • Historian seuranta
 • Maintenance Plan työkalun hyödyntäminen
 • Harjoitus: Luodaan yksinkertainen jobi+hälytyspari varmuuskopioiden automatisoimiksi. Rakennetaan yksinkertainen ylläpitosuunnitelma Maintenance Plan työkalun avulla

High Availability osana DR-ratkaisua

 • Log Shipping (deprekoitu, mutta laajasti käytössä)
 • Mirroring
 • Harjoitus: Luodaan yksinkertainen peilattu ympäristö.

Hyödyllisiä linkkejä ja resursseja aiheesta
Yleistä keskustelua & kysymyksiin vastaamista

Tietosuojailmoitus

© 2024 Jyväskylän yliopisto