Ilmoittautuminen

Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi ilmoittautuaksesi.

Peruutusehdot:

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Advanced Robot Framework

Koulutuksen kesto: 2 päivää
Alkaa: 19.12.2017
Päättyy: 20.12.2017
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 05.12.2017
Hinta ulkopuoliselle: 750,00 € (+ alv 24%)
Hinta sopimuskumppanille: 670,00 € (+ alv 24%)
Maksimiosallistujamäärä: 16
Kouluttajat:
Pekka Klärck, Knowit Oy

Paikka

Jyväskylän yliopisto, Mattilanniemen kampus (Ahlmaninkatu 2), D-rakennus, mikroluokka MaD205

Tausta ja tavoitteet

Yhä monimutkaisemmat järjestelmät, useat laitealustat (eri web-selaimet, älypuhelimet, tabletit, tietokanta, taustajärjestelmä, sulautettu laite jne.) sekä ketterät kehitysmenetelmät vaativat panostusta testiautomaation käyttöönottoon.

Kurssilla/työpajassa jatketaan siitä mihin Robot Framework perusteet -kurssilla lopetettiin. Kurssin jälkeen osallistujat ymmärtävät, miten Python-kieltä käyttäen voidaan luoda omia kirjastoja tai laajentaa olemassa olevia. Osallistujat oppivat hyödyntämään Robot Frameworkia myös muiden kuin selainpohjaisten sovellusten testaamisessa. Kurssin jälkeen osallistujat ymmärtävät myös, miten minimoida ylläpidon, dokumentoinnin luomisen ja muuttujien käsittelyä jne.

Kohderyhmä

 • testiautomaation kehittäjät
 • testaajat
 • ohjelmistosuunnittelijat ja -kehittäjät
 • muut testauksesta ja testiautomaatiosta kiinnostuneet

Esitiedot

Ohjelmointitaidot,
Python-perusteet
Robot Framework -perusteet

 • Robot Frameworkin asentaminen
 • avainsanaohjatun testauksen konsepti
 • Robot Framework -testien luominen, ajaminen ja raportoiminen
 • selainpohjaisten sovellusten testaaminen Robot Frameworkilla
 • muiden testausautomaatiokehittäjän tarvitsemien työkalujen (kuten versionhallinta ja jatkuva koonti) tuntemus
 • Robot Framework -testien ylläpitäminen
.

Toteutustapa

Koulutus järjestetään työpajamuotoisena eli se koostuu pääasiassa harjoituksista.
Koulutuksessa ei käytetä koulutusmateriaalia.

Hinta

Koulutuksen tiedoissa esitetty sopimuskumppanin hinta 880 € + alv on laskettu 8 osallistujalle.

Osallistujamäärän noustessa laskemme hintaa seuraavalla tavalla:
9 osallistujaa: 810 € + alv
10 -11 osallistujaa: 750€ +alv
12- osallistujaa: 670€ + alv

Koulutuksen (suuntaa-antava) aikataulu ja sisältö

8.30–8.50Aamukahvi
8.50–11.30Koulutus
11.30–12.15Lounas
12.15–14.00Koulutus
14.00–14.15Iltapäiväkahvi
14.15–16.15Koulutus
 • Kirjastojen teko
 • Muuttujatiedostot
 • Listener interface
 • Testien teko, suoritus ja modifointi ohjelmallisesti
 • Tulosten prosessointi ja analystointi ohjelmallisesti
Tietosuojailmoitus

© 2024 Jyväskylän yliopisto