Ilmoittautuminen

Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi ilmoittautuaksesi.

Peruutusehdot:

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ketterä testaus

Koulutuksen kesto: 2 päivää
Alkaa: 29.05.2017
Päättyy: 30.05.2017
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 11.05.2017
Hinta ulkopuoliselle: 715,00 € (+ alv 24%)
Hinta sopimuskumppanille: 640,00 € (+ alv 24%)
Maksimiosallistujamäärä: 20
Kouluttajat:
Maaret Pyhäjärvi, Altom Consulting Oy

Paikka

Jyväskylän yliopisto, Agora (Mattilanniemi 2), luokka Ag C232

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille osaaminen ketterän ohjelmistotestauksen kehittämiseen ja toteuttamiseen ohjelmistoprojekteissa.

Kohderyhmä

Ohjelmistotestaajat, testauksesta tai laadunvarmistuksesta vastaavat henkilöt, sekä testauksen kanssa toimivat ohjelmistokehittäjät/muut sidosryhmät. Osallistujilla on kokemusta ohjelmistotestauksesta sekä työskentelystä testaajana ketterässä ohjelmistoprojektissa (esim. Scrum, XP, Kanban, SAfe).

Hinta

Koulutuksen hinta riippuu osallistujamäärästä

Ilmoitettu sopimuskumppanin hinta 950€ + alv on laskettu 8 osallistujalle

Osallistujamäärän noustessa laskemme hintaa seuraavalla tavalla:
9 osallistujaa: 870€ + alv
10-11 osallistujaa: 810 + alv
12-13 osallistujaa: 710 + alv
14-15 osallistujaa: 640 + alv

Toteutustapa

Luennot ja harjoitukset

Koulutuksen (suuntaa-antava) aikataulu ja sisältö

8.30–8.50Aamukahvi
8.50–11.30 Koulutus
11.30–12.15 Lounas
12.15–14.00 Koulutus
14.00–14.15 Iltapäiväkahvi
14.15–16.15 Koulutus

Päivä 1 - ketteryyden järjestäytyminen

Osa 1: Ketteryyden maailmankartta

 • Ketteryys ohjelmistokehityksessä ja testauksessa
 • Ohjelmisto- ja järjestelmätestauksen anti nykyaikaisessa ohjelmistokehityshankkeessa
 • Case-esittely: Toteutuksen ja testauksen erityispiirteet
 • Harjoitus: Vaikuttavien piirteiden tunnistaminen ja analysointi

Osa 2: Testauksen organisointi ja hallinta

 • Organisointimallit ja niiden vaikutukset
 • Ketterien suunnittelumekanismien vaikutus testaukseen
 • Toimituserän rajaaminen testauksellisesta näkökulmasta
 • Testauksen suunnittelu ja hallinta käytännössä
 • Toiminnan mittaaminen testausnäkökulmasta

Osa 3: Testaus osana toimituserää

 • Toimituserän rajaamista seuraava testaussuunnittelu ja hallinta
 • Testauksen tavoiteasenta ja tavoitteen viestintä
 • Testausdokumentaation rooli
 • Toimituserärytmin toteutus käytännössä
 • Harjoitus: Ketteryyteen järjestäytyminen

Päivä 2 - Ketteryydestä kehittyminen

Osa 4: Tutkiva testaus

 • Testaajana toimiminen eri osapuolien yhteistyökumppanina
 • Testaajan ajatusmaailman soveltaminen
 • Harjoitus: Virheiden löytäminen tutkivalla testauksella
 • Tutkivan testauksen dokumentointi ja hallinta
 • Testauksen tilanteen näkyvyyden tuottaminen

Osa 5: Ketterä testiautomaatio

 • Testiautomaation keskeinen rooli nopeissa toimituksissa
 • Automaation mahdollisuudet ja rajoitteet
 • Automaation yhdistäminen muuhun ketterään testaukseen ja kehitykseen
 • Harjoitus: Automaation tavoiteasetanta

Osa 6: Testausprosessin kehittäminen ja kehittyminen

 • Jatkuva parantaminen pienessä ja isossa mittakaavassa
 • Testausosaamisen ja testausmenetelmien kehittäminen
 • Kehittymisen näkyvyyden tuottaminen
 • Harjoitus: Vertaispalaute osaamisen kehittämisessä
Tietosuojailmoitus

© 2024 Jyväskylän yliopisto