Ilmoittautuminen

Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi ilmoittautuaksesi.

Peruutusehdot:

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ketterä johtajuus

Koulutuksen kesto: 2 päivää
Alkaa: 26.01.2017
Päättyy: 27.01.2017
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 09.01.2017
Hinta ulkopuoliselle: 780,00 € (+ alv 24%)
Hinta sopimuskumppanille: 700,00 € (+ alv 24%)
Maksimiosallistujamäärä: 20
Kouluttajat:
Pentti Virtanen, Tieturi

Paikka

Jyväskylän Paviljonki, Lutakonaukio 12

Tausta ja tavoite

Ketterän ohjelmistotuotannon (Agile software development) ja Lean-tuotannon (Lean Manufacturing) kestomenestys on johtanut siihen, että niitä on alettu soveltaa myös muilla toimialoilla ja yleisjohtamisessa. Saavutetut tulokset eivät voi olla seurausta pelkästään ideoiden markkinoinnista ja tuotteistuksesta vetävien tuotemerkkien alle.

Ketterä ohjelmistotuotanto on häikäisevistä menestystarinoista huolimatta myös usein epäonnistunut. Ero onnistuneiden ja epäonnistuneiden toteutusten välillä on johtajuudessa ja yrityskulttuurissa. Työyhteisöjen pahoinvointi on osaltaan syyllinen menestyksen heikkenemiseen ja taloudellisiin kriiseihin, jotka ovat osa nykypäivän arkea.

Osallistujat saavat perustiedot, jotta he osaavat käytännössä soveltaa ketterää johtajuutta.

Kohderyhmä

Kurssi sopii päättävässäasemassa oleville henkilöille (johtajille ja päälliköille).

Toteutustapa

Luennointi ja harjoitukset

Hinta

Koulutuksen hinta riippuu sen osallistujamäärästä. Koulutuksen tiedoissa esitetty sopimuskumppanin hinta 790 € + alv on laskettu 10 osallistujalle.

Osallistujamäärän noustessa laskemme hintaa seuraavalla tavalla:
12 - osallistujaa: 700 € + alv

Koulutuksen (suuntaa-antava) aikataulu ja sisältö

8.30–8.50Aamukahvi
8.50–11.30Koulutus
11.30–12.15Lounas
12.15–14.00Koulutus
14.00–14.15Iltapäiväkahvi
14.15–16.15Koulutus

Päivä 1

Yleiskatsaus

 • Ketteryys – kyky reagoida
 • Lean – hukan välttäminen
 • Asiakas
 • Systeemiajattelu
 • Pehmeä tehokas johtaminen

Miksi johtajuus on kriisissä?

 • Taylorismi on aikansa lapsi
 • Koordinaatiokaaos
 • Tarjonnan maailmasta kysynnän maailmaan

Tuloksellisuus

 • Arvo asiakkaalle
 • Asiakastarpeiden ymmärtäminen

Iteraatiot

 • Palautteen käyttö toiminnan ohjauksessa
 • Laatu ja jatkuva parantaminen

Arvoketjut

 • Arvoketjun analysointi
 • Mitä jonoteoria kertoo meille?

Hukka

 • Hukan tunnistaminen
 • Miten vältän hukkatyön?

Jonojen ja listojen käyttö jokapäiväisessä johtami- sessa

 • Pois keskeneräisten töiden ylivallasta
 • Tee vasta kun työn tulosta tarvitaan (pull scheduling)

Päivä 2

Luottamuksen rakentaminen

 • Vastuun jakaminen
 • Läpinäkyvyys, avoimuus, rehellisyys

Johtajuus (Agile leadership)

 • Sisäinen ja ulkoinen motivaatio
 • Itseohjautuvan tiimin kehittäminen
 • Palvelijajohtaja

Tiimityö

 • Toimivan tiimin kehittäminen
 • Tiimiverkot isossa organisaatiossa

Kommunikaatio

 • Raportoinnista vuorovaikutukseen
 • Uudet kommunikaatiotavat
 • Hajautus, kansainvälisyys

Muutoksen johtaminen

 • Miten muutan toimintaympäristöä muutoksen aikaansaa- miseksi?

Tietosuojailmoitus

© 2024 Jyväskylän yliopisto