Ilmoittautuminen

Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi ilmoittautuaksesi.

Peruutusehdot:

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Palvelumuotoilu

Koulutuksen kesto: 2 päivää
Alkaa: 11.01.2017
Päättyy: 12.01.2017
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 22.12.2016
Hinta ulkopuoliselle: 740,00 € (+ alv 24%)
Hinta sopimuskumppanille: 630,00 € (+ alv 24%)
Maksimiosallistujamäärä: 16
Kouluttajat:
Nina Lappalainen, Proinno Design Oy

Paikka

Jyväskylän Paviljonki, Lutakonaukio 12, kokoustila Gustaf

Tausta

Palvelumuotoilu on käytännönläheistä toimintaa, jolla yhdistetään palveluntuottajan ja käyttäjien tarpeet ja odotukset palveluksi.

Palvelumuotoilulla

 • lisätään ymmärrystä asiakkaiden todellisista tarpeista,
 • parannetaan asiakkaan kokemusta palvelusta,
 • nopeutetaan palvelujen kehittämistä,
 • kehitetään systemaattisesti liiketoimintaa,
 • parannetaan olemassa olevia tai luodaan uusia palveluita,
 • yhtenäistetään työn tekemisen tapoja sekä
 • johdetaan liiketoiminnan tuottavuutta.

Tavoitteena on noususuuntainen jatkuvan parantamisen kulttuuri, jossa ihmiset innostuvat, kehittävät ja uudistavat palvelujen laatua sekä tuottavuutta yhdessä.

Tavoite

Lisätä asiakasymmärrystä ja oppia tunnistamaan asiakaskokemuksen kehittämiseen liittyvät esteet ja mahdollisuudet sekä menetelmät, joiden avulla toimintaa kehitetään asiakaskeskeisesti ja tuloksellisesti.  

Kohderyhmä

Kaikki, jotka haluavat oppia kehittämään palveluita, jotka luovat arvoa asiakkaalle ja liiketoiminnalle.

Toteutustapa

Luennot, esimerkit, käytännön harjoitukset

Hinta

Koulutuksen hinta riippuu sen osallistujamäärästä. Koulutuksen tiedoissa esitetty sopimuskumppanin hinta 790 € + alv on laskettu 7 osallistujalle.

Osallistujamäärän noustessa laskemme hintaa seuraavalla tavalla:
8 osallistujaa: 730 € + alv
9 osallistujaa: 670 € +alv
10 osallistujaa: 630 € +alv
11- osallistujaa: 600€ + alv

Koulutuksen (suuntaa-antava) aikataulu

8.30–8.50Aamukahvi
8.50–11.30 Koulutus
11.30–12.15 Lounas
12.15–14.00 Koulutus
14.00–14.15 Iltapäiväkahvi
14.15–16.15 Koulutus

Koulutuksen sisältö

1. päivä 2. päivä

Asiakaskokemus yrityksen menestystekijänä

Palvelujen kehittäminen
 • palvelun määrittely
 • palvelukehityksen prosessi ja tasot
Asiakaskeskeisyys ja – lähtöisyys
 • Asiakaskokemuksen osatekijät
 • Asiakaskokemuksen kehittämisen keinot
Palvelumuotoilu – Mitä se on?
 • Perusteet, käyttökohteet, hyödyt
Palvelumuotoiluprosessi ja työkalut
 • Kehittämishaasteen rajaaminen
 • Asiakasymmärrys, tutkimusmenetelmät, asiakasprofiili
 • Ratkaisujen ideointi, ideointimenetelmät
 • Käytännön testaus
 • Seuranta ja mittaaminen
Työkalut:
 • Kehityshaasteen rajaaminen
 • Tutkimusmenetelmät
 • Asiakasprofiili
 • Palvelupolku
 • Asiakasarvon lisääminen
 • Business Canvas Model, liiketoimintamalli
 • Service Blueprint
 • Asiakaskokemuksen mittaaminen
Käytännön harjoittelu: palvelumuotoiluprosessi ja työkalut -työpaja, kokeileva ja yhteiskehittäminen, menetelmien käytännönharjoittelu
 • Asiakasymmärrys, profilointi
 • tutkimusmenetelmän harjoittelu
 • Palvelupolku, yhteiskehittäminen
Päivän yhteenveto
 • Päivän opit ja onnistumisen arviointi

Runsaasti esimerkkejä ja vinkkejä kehittämiseen päivän aikana.

Jatkuva parantaminen yrityksen menestystekijänä

Palvelumuotoilu & Lean yhdessä. Kehitä ja tehosta palveluprosesseja LEAN-ajattelun avulla.
 • Pitkäjänteisestä filosofiasta työkaluihin
 • Lean-perusperiaatteet
 • Perusasiat kuntoon
 • Arvo luodaan prosesseissa
 • Esimerkkejä käyttökohteista ja hyödyistä
Käytännön harjoittelu: palvelumuotoiluprosessi ja työkalut -työpaja, kokeileva ja yhteiskehittäminen
 • Pilotointi ja yhteiskehittäminen tai
 • Business Canvas Model yhteiskehittäminen
 • Palvelupolku, yhteiskehittäminen
 • Tutkimusmenetelmän harjoittelu
 • Ideointimenetelmän harjoittelu
 • Ongelmanratkaisumenetelmän harjoittelu
Päivän yhteenveto
 • Päivän opit ja onnistumisen arviointi

Runsaasti esimerkkejä ja vinkkejä kehittämiseen

Kouluttaja

Nina Lappalainen on osallistava kehittäjä, leanin ja palvelumuotoilun sekä rautaisen bisnesajattelun yhdistäjä, konseptien uudistaja sekä asiakaskeskeisen toimintatavan kehittäjä ja työn sujuvoittaja. Hänellä on 23 vuoden yrittäjä- ja johtajakokemus, sekä yli 13 vuoden kokemus muutosjohtamisen, strategiatyön sekä kehitysprojektien konsultoinnista ja sparrauksesta.

Nina on työskennellyt tuloksellisesti satojen mikro-, pk-yritysten, globaalien suuryritysten ja kymmenien julkishallinnon organisaatioiden kanssa Suomessa. www.proinnodesign.fi

Tietosuojailmoitus

© 2022 Jyväskylän yliopisto