Ilmoittautuminen

Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi ilmoittautuaksesi.

Peruutusehdot:

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

ITIL Service Transition

Koulutuksen kesto: 3 päivää
Alkaa: 16.11.2016
Päättyy: 18.11.2016
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 31.10.2016
Hinta ulkopuoliselle: 1 560,00 € (+ alv 24%)
Hinta sopimuskumppanille: 1 400,00 € (+ alv 24%)
Maksimiosallistujamäärä: 15
Kouluttajat:
Jaakko Marin, Wakaru Oy

Paikka

Jyväskylän yliopisto, Agora (Mattilanniemi 2)
ke Ag C221, to Ag D122.1 ja pe Ag B201

Tausta ja tavoitteet

ITIL® on globaalisti hyödynnetty, IT-alan parhaista käytännöistä koottu viitekehys IT-palvelutuotannon hallintaan ja johtamiseen. Tämä koulutus keskittyy Service Transition-elinkaaren vaiheeseen. Koulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavat ITIL-prosessit:

 • Muutoksenhallinta (Change Management)
 • Palveluomaisuuden- ja konfiguraationhallinta (Service Asset and Configuration Management)
 • Jakelunhallinta (Release Management)
 • Tietämyksenhallinta (Knowledge Management)
 • Palvelun testaus ja validointi (Service testing and Validation)
 • Arvioinnit (Evaluation)
 • Palvelun käyttöönoton suunnittelu ja tuki (Transition planning and Support)

Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää käyttöönottovaiheen (palveluun siirtyminen) perusasiat ja muutoksenhallinnan merkityksen osana IT-organisaation palvelutuotantoa. Osallistuja osaa koulutuksen jälkeen kaikki Service Transition-elinkaaren aikaiset prosessit, CMDB-tietouden ja prosessien välisen kommunikoinnin. Kurssilla syvennytään myös Transition-prosessien kytkentöihin toisiin elinkaaren vaiheisiin.

Kohderyhmä

IT-palvelutuotannon, palvelunhallinnan tai palvelujohtamisen kanssa työskentelevät henkilöt kuten prosessin omistajat, kehityspäälliköt, palvelupäälliköt, tietoturvavastaavat, tuotantopäälliköt, projektipäälliköt, konsultit, tietohallintopäälliköt ja vastaavat.

Esitiedot

ITIL v3 Foundation -sertifikaatti

Toteutustapa

Luennointi, soveltavat harjoitukset, harjoitustentit ja keskustelu

Hinta

Hinta sisältää sertifikaattikokeen (350 € + alv).

Koulutuksen hinta riippuu sen osallistujamäärästä. Koulutuksen tiedoissa esitetty sopimuskumppanin hinta 1970 + alv on laskettu 4 osallistujalle.

Osallistujamäärän noustessa laskemme hintaa seuraavalla tavalla:
5 osallistujaa 1715 € + alv
6 osallistujaa: 1615 € + alv
7 osallistujaa: 1400 € + alv
9 -> osallistujaa: 1260 € +alv

Koulutuksen (suuntaa-antava) aikataulu

8.30–8.50Aamukahvi
8.50–12.00 Koulutus
12.00–12.45 Lounas
12.45–14.15 Koulutus
14.15–14.30 Iltapäiväkahvi
14.30–17.00 Koulutus

Koulutuksen sisältö

Päivä 1

 • Introductions and overview
 • Service lifecycle overview
 • Service transition introduction and principles
 • Transition planning and support
 • Change management
 • Service asset and configuration management

Päivä 2

 • Service asset and configuration man-agement (cont.)
 • Release and deployment management
 • Service validation and testing
 • Evaluation
 • Knowledge management
 • Managing people through service transitions

Päivä 3

 • Managing people through service transitions (cont.)
 • Organizing for service transition
 • Technology considerations
 • Implementing and improving service transition
 • Challenges, critical success factors and risks
 • Service transition summary and exam preparation
 • Exam
Tietosuojailmoitus

© 2024 Jyväskylän yliopisto