Ilmoittautuminen

Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi ilmoittautuaksesi.

Peruutusehdot:

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Angular 2

Koulutuksen kesto: 2 päivää
Alkaa: 06.10.2016
Päättyy: 07.10.2016
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 19.09.2016
Hinta ulkopuoliselle: 770,00 € (+ alv 24%)
Hinta sopimuskumppanille: 680,00 € (+ alv 24%)
Maksimiosallistujamäärä: 14
Kouluttajat:
Henri Ihalainen, Gofore Oy
Roope Hakulinen, Gofore Oy

Paikka

Jyväskylän yliopisto, Mattilanniemen kampus (Ahlmaninkatu 2), mikroluokka MaD206

Tavoitteet

Antaa perusymmärrys Angular 2 -ohjelmistokehyksestä sekä sen käyttöön liittyvistä parhaista käytännöistä. Koulutuksen jälkeen osallistuja pystyy toteuttamaan Angular 2 -pohjaisia sovelluksia itsenäisesti.

Kohderyhmä

Kehittäjät, jotka haluavat oppia Angular 2 -ohjelmistokehyksen käyttöä nykyaikaisten SPA-sovellusten (Single-page application) rakentamisessa.

Esitiedot

JavaScript-ohjelmointikielen alkeet sekä yleisymmärrys Web-teknologioista. Aikaisempi kokemus esimerkiksi Angular.js-kehyksestä ei ole tarpeen.

Toteutustapa

Luennointi ja työasemaharjoittelu

Hinta

Koulutuksen tiedoissa esitetty sopimuskumppanin hinta 1020 € + alv on laskettu 8 osallistujalle.

Osallistujamäärän noustessa laskemme hintaa seuraavalla tavalla:
9 osallistujaa: 930 € + alv
10 -11 osallistujaa: 860€ +alv
12- 13 osallistujaa: 750€ + alv
14- osallistujaa: 680€ + alv

Koulutuksen (suuntaa-antava) aikataulu ja sisältö

8.30–8.50Aamukahvi
8.50–11.30 Koulutus
11.30–12.15 Lounas
12.15–14.00 Koulutus
14.00–14.15 Iltapäiväkahvi
14.15–16.15 Koulutus

Päivä 1

Single-Page Applications (SPA): arkkitehtuuri ja pääperiaatteet

TypeScript, ES6 & työkalut
 • tyypitys ja luokat TypeScriptillä
 • ES6:n uudet ominaisuudet
 • node.js, npm & Webpack.
Angular 2, perusteet
 • komponentit (Components) ja näkymät (Templates)
 • palvelut (Services)
 • piiput (Pipes)
 • kahdensuuntainen datan sidonta (Two-way data binding)
 • Lifecycle hooks
Angular 2, jatko
 • reititin (Router)
 • lomakkeet (Forms)
 • riippuvuuksien hallinta (Dependency injection)

Päivä 2

Reaktiivinen ohjelmointi
 • Promises
 • Observables
 • RxJS
 • reaktiivinen ohjelmointi Angular 2:ssa.
Testaus
 • yksikkötestaus
 • E2E-testaus.
 • Jasmine, Karma & Protractor
Tietosuojailmoitus

© 2024 Jyväskylän yliopisto