Ilmoittautuminen

Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi ilmoittautuaksesi.

Peruutusehdot:

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Testauksen automatisointi

Koulutuksen kesto: 2 päivää
Alkaa: 07.09.2016
Päättyy: 08.09.2016
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 22.08.2016
Hinta ulkopuoliselle: 860,00 € (+ alv 24%)
Hinta sopimuskumppanille: 770,00 € (+ alv 24%)
Maksimiosallistujamäärä: 15
Kouluttajat:
Maaret Pyhäjärvi, Altom Consulting Oy

Paikka

Jyväskylän yliopisto, Agora (Mattilanniemi 2) AgD211

Yleiskuvaus

Testauksen osuus ohjelmistokehityksen kokonaistyömäärästä ja kustannuksista on varsin suuri, ja toiveet toimitusajoista testatulle sovellukselle ovat yhä lyhyempiä. Testaaminen ilman testiautomaation tukea tarkoittaa usein julkaisemista tarkoitettua suuremmalla riskillä tai toivottua myöhemmin. Onnistunut automatisointi vaatii tietoa, osaamista ja hallittua lähestymistapaa oikean automatisoinnin tason ja tyypin määrittelemisessä.

Tämä koulutus käsittelee nykyaikaisen testiautomaation välineitä, ominaisuuksia sekä testiautomaation soveltamisen ja käyttöönoton mahdollisuuksia ja haasteita. Koulutuksessa kokonaiskuvan ja teoriapohjan lisäksi käydään läpi eri tyyppisiä automatisointivälineitä kokonaiskuvan parantamiseksi kokemuspohjaisesti oppien - toteuttaen ryhmänä opettajan ohjauksessa automaatiotestejä. Koulutus ei vaadi ohjelmointitaitoja!

Kohderyhmä

Testaajat, testaavat kehittäjät sekä testaus- ja projektipäälliköt

Hinta

Koulutuksen tiedoissa esitetty sopimuskumppanin hinta 1030 € + alv on laskettu 8 osallistujalle.

Osallistujamäärän noustessa laskemme hintaa seuraavalla tavalla:
9 osallistujaa: 950 € + alv
10 -11 osallistujaa: 870€ +alv
12- osallistujaa: 770€ + alv

Koulutuksen (suuntaa-antava) aikataulu ja sisältö

8.30–8.50Aamukahvi
8.50–11.30Koulutus
11.30–12.15Lounas
12.15–14.00Koulutus
14.00–14.15Iltapäiväkahvi
14.15–16.30Koulutus

Päivä 1

Tervetuliaissanat ja esittäytymiset, käytännön järjestelyt, yleiskatsaus kurssiin

Testaaminen ja automatisointi

 • Mitä testiautomaatio antaa: määrittely, palaute, regressio, virheen paikallistaminen
 • Automaatiotestien ja testaamisen suhde
 • Miksi testiautomaatio usein epäonnistuu?
Kokemuspohjainen oppiminen: Selainkäyttöliittymäautomaatio Seleniumilla
 • Selenium WebDriver testausvälineenä
 • Yksinkertaisen testin automatisointi helposti automatisoitavalla sivustolla
 • Keskustelu: mikä tekee käyttöliittymäautomaatiosta haastavaa?
Kokemuspohjainen oppiminen: Perinteinen yksikkötestausautomaatio
 • xUnit Assertit testausvälineenä
 • Yksinkertaisen testin automatisointi toiminnalliselle metodille
 • Keskustelu: mikä tekee yksikkötestiautomaatiosta haastavaa?
Kokemuspohjainen oppiminen: ApprovalTests yksikkö- ja rajapintatestausautomaatio
 • ApprovalTests tiedostovertailut testausvälineenä
 • Yksinkertaisen testin automatisointi toiminnalliselle metodille
 • Keskustelu: mikä tekee rajapintatestausautomaatiosta haastavaa?
Kokemuspohjainen oppiminen: Navigointi vs. oikaiseminen
 • Saumojen luominen automaatiotestien helpottamiseksi
 • Toiminnallisten metodien luominen koodin refaktoroinnilla
 • Yhteistyö sovelluskehittäjien kanssa
Päivän yhteenveto ja päätös

Päivä 2

Automaatio-ohjelmoinnin perusteet

 • Työkalujen kautta automatisointi (esim. nauhoittaminen)
 • Ohjelmointitaidot automatisoitaessa
 • Työkalu- ja kielivalinnat
 • Verkkoyhteisöt automatisoinnin tukena
Kokemuspohjainen oppiminen: Page Object Pattern Seleniumilla
 • Ylläpidettävyysperiaatteet Selenium WebDriverilla automatisoidessa
 • Testin lisääminen testikokoelmaan osia jakaen
Automaation toimintaympäristö
 • Automaation testaaminen: ei riitä että toimii omalla koneella
 • Automaation versionhallinta
 • Automaation karsiminen luotettavaksi
 • Suhde jatkuvaan integraatioon
 • Panostus, osaamiset ja organisointi
Laajentavia testiautomaatiomalleja
 • Mallipohjainen testiautomaatio
 • Teoriatestit osittaisia oraakkeleita vasten
 • Hyväksymistestiohjattu kehitys ja testiautomaatio (ATDD / SBE)
 • Testiohjattu kehitys ja testiautomaatio (TDD / BDD)
 • Pilviautomaatio
Katsaus testiautomaatioon ja testauksen tukemisen välineisiin
 • Testausvälineet testaustehtävien automatisoinnissa ja tukemisessa
 • Testauksen ja testiautomaation tavoitteiden yhteensovittaminen
 • Testiautomaation hyödyt ja riskit
Kurssin yhteenveto ja päätös

Kouluttajasta

Maaret Pyhäjärvi on toiminut testaajana, testausvastaavana, testauksen kehittäjänä, opettajana ja kouluttajana. Hänen testausuransa keskittyy testauksen todellisuuden kohtaamiseen erilaisissa projekteissa ja testausosaamisen rakentamiseen. Vuoroteltuaan ketterien ja suunnitelma-ohjattujen projektien välillä hän keskittyy testaamaan ohjelmistotuotteita Granlundilla sekä kehittämään testauksen toimintatapoja ohjelmistokehitys- ja tuotehallintatiimeissä.

Tietosuojailmoitus

© 2022 Jyväskylän yliopisto