Ilmoittautuminen

Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi ilmoittautuaksesi.

Peruutusehdot:

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Oracle PL/SQL

Koulutuksen kesto: 1 päivä
Alkaa: 24.10.2016
Päättyy: 24.10.2016
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 10.10.2016
Hinta ulkopuoliselle: 380,00 € (+ alv 24%)
Hinta sopimuskumppanille: 340,00 € (+ alv 24%)
Maksimiosallistujamäärä: 15
Kouluttajat:
Toni Taipalus, Jyväskylän yliopisto

Paikka

Jyväskylän yliopisto, Mattilanniemen kampus (Ahlmaninkatu 2), mikroluokka MaD205

Tavoite

Osallistuja tuntee indeksien toiminnan, Oraclen indeksityypit, triggerien toiminnan ja määrittämisen sekä osaa luoda funktioita ja proseduureja PL/SQL-kielellä.

Kohderyhmä ja esitiedot

DBA:t ja sovelluskehittäjät, jotka osaavat soveltaa Oraclen SQL-murretta sekä jotakin proseduraalisia piirteitä tukevaa ohjelmointikieltä. Osallistuja tuntee Oracle-tietokannanhallintajärjestelmän toiminnan perusperiaatteet.

Toteutustapa

Luennot ja harjoittelu

Koulutuksen (suuntaa-antava) aikataulu ja sisältö

8.30–8.50Aamukahvi
8.50–11.30 Koulutus
11.30–12.15 Lounas
12.15–14.00 Koulutus
14.00–14.15 Iltapäiväkahvi
14.15–16.15 Koulutus

PL/SQL

Proseduurit, funktiot ja lohkot

Kontrollirakenteet

Kursorit

Poikkeukset

Tapahtumanhallinta

Triggerit

Triggerien määrittäminen

Triggerien mahdollisuudet ja ongelmat

Indeksit

B+-puuindeksin toiminta

Oraclen indeksityypit

Tietosuojailmoitus

© 2024 Jyväskylän yliopisto