Ilmoittautuminen

Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi ilmoittautuaksesi.

Peruutusehdot:

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

ReactJS

Koulutuksen kesto: 1 päivä
Alkaa: 18.05.2016
Päättyy: 18.05.2016
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 02.05.2016
Hinta ulkopuoliselle: 425,00 € (+ alv 24%)
Hinta sopimuskumppanille: 380,00 € (+ alv 24%)
Maksimiosallistujamäärä: 15
Kouluttajat:
Jukka Tupamäki, Lemanse Oy

Paikka

Jyväskylän yliopisto, Mattilanniemen kampus (Ahlmaninkatu 2), mikroluokka MaD205

Tavoitteet

Osallistuja ymmärtää Reactin perusteet keskeisimmistä toimintaperiaatteista lähtien  

Kohderyhmä

Web-sivuja, -käyttöliittymiä ja -sovelluksia toteuttavat sovelluskehittäjät, jotka haluavat oppia käyttämään Reactia ja tuntemaan nykyaikaisen web-käytöliittymäkehityksen toimintaympäristön.

Hinta

Koulutuksen hinta riippuu sen osallistujamäärästä. Koulutuksen tiedoissa esitetty sopimuskumppanin hinta 445 € + alv on laskettu 8 osallistujalle.

Osallistujamäärän noustessa laskemme hintaa seuraavalla tavalla:
9 osallistujaa: 410 € + alv
10 - 11osallistujaa: 380 € +alv
12 -> osallistujaa: 335 € +alv

Toteutustapa

Luennot ja harjoitukset

Koulutuksen sisältö

8.30–8.50Aamukahvi
8.50–11.30 React-perusteet
 • Johdanto yhden sivun JavaScript-sovelluksiin (single page apps)
 • JSX-syntaksi
 • Komponentin luonti ja rajapinta
 • Tapahtumankäsittelijät
 • Komponentin tila ja tiedon virtaus
 • ECMAScript 2015 -syntaksin perusteet
Harjoitukset:
 1. Komponentin luonti ja JSX:n kirjoittaminen
 2. Sisäkkäiset komponentit ja kompositio
 3. Syötteenkäsittely ja tapahtumankäsittelijät
 4. Elinkaarifunktioiden käyttö
11.30–12.15 Lounas
12.15–13.15 Sovelluksen rakentaminen
 • Sovelluksen arkkitehtuuri ja runko
 • Sivun käsite, React Router
 • Navigointi ja linkit
 • Parametrit ja URL-osoitteen tulkinta
 • Esimerkkiprojektin esittely
13.15-14.00Datan synkronointi
 • AJAX ja rajapinnat (REST, JSON)
 • Datamallin suunnittelu
 • Datan päivittäminen
 • Yksinkertainen datan haku ja näyttäminen
Harjoitukset:
 1. Datan hakeminen palvelimelta
 2. Datan käyttäminen komponentissa
14.00–14.15 Iltapäiväkahvi
14.15–15.15 Flux-arkkitehtuuri
 • Flux-arkkitehtuuri käytännössä
 • Arkkitehtuurien vertailua: Flux ja Model-View-Controller (MVC)
 • Flux-arkkitehtuurin eri toteutukset
 • Redux-kirjasto tietovirtojen hallinnassa
Harjoitukset:
 1. Redux-kirjaston kokeilu
15.15-16.00Edistyneet aiheet
 • Kehitysympäristö: Webpack, Browserify, Babel
 • React Starter Packit ja oman projektin aloittaminen
 • React-sovelluksen renderöinti HTML:ksi Node.js:llä, hakukoneet
 • JavaScript-kirjastojen integrointi React-sovellukseen
 • Valmiit React-komponenttikirjastot
 • Cordova- / PhoneGap-mobiilisovelluksen toteuttaminen Reactilla
 • React Native: natiivimobiilisovellusten kehitys Reactin käytännöillä
Tietosuojailmoitus

© 2024 Jyväskylän yliopisto