Ilmoittautuminen

Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi ilmoittautuaksesi.

Peruutusehdot:

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Scala-ohjelmointi

Koulutuksen kesto: 2 päivää
Alkaa: 23.05.2016
Päättyy: 24.05.2016
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 06.05.2016
Hinta ulkopuoliselle: 770,00 € (+ alv 24%)
Hinta sopimuskumppanille: 690,00 € (+ alv 24%)
Maksimiosallistujamäärä: 15
Kouluttajat:
Jyrki Martonen, Tieturi

Paikka

Jyväskylän yliopisto, Mattilanniemen kampus (Ahlmaninkatu 2), mikroluokka MaD205

Tausta

Scala on nopeasti suosiota saavuttanut uusi ohjelmointikieli. Se sai alkunsa 2000-luvun alussa ja rakentuu Java-alustan varaan, mutta Scala-koodia tarvitaan tyypillisesti n. 50 - 70% vähemmän kuin esim. Java-koodia vastaavaan tehtävään. Scala on hybridikieli. Sillä onnistuvat oliopohjaiset sovellukset sekä funktionaaliset sovellukset. Modernina kielenä Scala sisältää kaikki uusimmat apuvälineet ja kirjastot, ja sitä voi kaikesta huolimatta edelleen ajaa Java-alustoilla kuten esim. Tomcat- tai Websphere-palvelimet. Scala tulee sanoista Scalable Language, mikä kertookin jo kielen päähyödyn: nykyisissä hajautetuissa ja moniprosessoriympäristöissä käyttökelpoisen sovellusten äärimmäisen skaalautuvuuden.

Tavoite

Scala-ohjelmointi kurssin käytyään osallistujat hallitsevat funktionaalisen ohjelmoinnin ja Scala-ohjelmointikielen perus- teet.  

Kohderyhmä

Scala-kurssi sopii sovelluskehittäjille, jotka haluavat oppia ohjelmoimaan Scala-kielisiä sovelluksia. Kurssilla ei käydä olio-ohjelmoinnin perusteita, mutta niiden ymmärrys on tarpeen, ja samoin kurssilla viitataan usein Java-kielen rakenteisiin, joten osallistujalta edellytetään ennestään Java perustaidot.

Toteutustapa

Luennot ja harjoitukset

Hinta

Koulutuksen hinta riippuu sen osallistujamäärästä. Koulutuksen tiedoissa esitetty sopimuskumppanin hinta 930 € + alv on laskettu 8 osallistujalle.

Osallistujamäärän noustessa laskemme hintaa seuraavalla tavalla:
9 osallistujaa: 850 € + alv
10 - 11osallistujaa: 780 € +alv
12 -> osallistujaa: 690 € +alv

Koulutuksen (suuntaa-antava) aikataulu

8.30–8.50Aamukahvi
8.50–11.30 Koulutus
11.30–12.15 Lounas
12.15–14.00 Koulutus
14.00–14.15 Iltapäiväkahvi
14.15–16.15 Koulutus

Koulutuksen sisältö

Päivä 1Päivä 2

Scala-kielen tausta, ideologia, ja käyttöönotto

 • Funktionaalinen ohjelmointi
 • Scalan asennus ja käyttöönotto
 • IDE pluginit: Netbeans, Eclipse, IntelliJ

Perintä, Piirreoliot (Trait) ja Mixin

 • Tavallinen olioperintä ja ylikirjoittaminen
 • Piirreoliot (Trait)
 • Mixin käyttö

Scala-perusteet

 • Tietotyypit ja operaattorit
 • Ehtolauseet
 • Silmukkarakenteet
 • Poikkeuksen rakenne
 • Poikkeuskäsittely

Scala I/O kirjastot

 • Tiedostonkäsittely ja URL
 • Java-kirjastojen käyttö
 • Source ja tiedostojen lukeminen Scalassa
 • Tiedostojen kirjoittaminen Scalassa

Scala-funktiot ja -oliot

 • Funktion rakenne ja kutsuminen
 • Luokat ja oliot
 • Näkyvyys

Rinnakkaisuus Scalassa

 • Actor-malli vs säikeet
 • Rinnakkainen ohjelmointi
 • Sanomat ja case classit
 • receive vs react

Scala-kokoelmatyypit

 • Mutable vs Immutable
 • Array ja List
 • Map ja Set

Scala-testaus

 • Scalan käyttö Java-koodin testauksessa
 • Scala-koodin testaus JUnitilla
 • ScalaUnit

Tietosuojailmoitus

© 2024 Jyväskylän yliopisto