Ilmoittautuminen

Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi ilmoittautuaksesi.

Peruutusehdot:

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

ICT-projektin hallinta

Koulutuksen kesto: 2 päivää
Alkaa: 12.04.2016
Päättyy: 13.04.2016
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 21.03.2016
Hinta ulkopuoliselle: 1 060,00 € (+ alv 24%)
Hinta sopimuskumppanille: 950,00 € (+ alv 24%)
Maksimiosallistujamäärä: 16
Kouluttajat:
Annika Ojanen, Suomen Projekti-instituutti Oy

Paikka

Jyväskylän Paviljonki, Lutakonaukio 12, tila Felix

Tavoitteet

Osallistujat saavat kattavan käsityksen ICT-projektin hallinnasta sekä valmiudet hallita ja johtaa projekteja onnistuneesti. Koulutus antaa muun muassa kokonaiskäsityksen projektityöstä työnorganisointitapana ja hallintakeinona tietojärjestelmä- ja sovelluskehitystyössä.

Kohderyhmä

Aloittelevat tai jo jonkin aikaa toimineet projektipäälliköt.

Esitiedot

Koulutus ei edellytä mitään esitietoja.

Toteutustapa

Luennot ja harjoitukset

Hinta

Koulutuksen hinta riippuu sen osallistujamäärästä. Koulutuksen tiedoissa esitetty sopimuskumppanin hinta 950 € + alv on laskettu 7 osallistujalle.

Osallistujamäärän noustessa laskemme hintaa seuraavalla tavalla:
8-9 osallistujaa: 870 € + alv
10-12 osallistujaa: 780 € +alv
13- osallistujaa: 690 € +alv

Koulutuksen (suuntaa-antava) aikataulu

8.30–8.50Aamukahvi
8.50–11.30 Koulutus
11.30–12.15 Lounas
12.15–14.00 Koulutus
14.00–14.15 Iltapäiväkahvi
14.15–16.15 Koulutus

Koulutuksen sisältö

Päivä 1

 • Projektijohtamisen viitekehys ja onnistumisen edellytykset
  • Projekti työtapana, erilaisten projektien yhteiset haasteet
  • Yhteisten käsitteiden ja toimintatapojen merkitys projekteissa
  • Projektin elinkaari, projektinjohtamisen vaiheet ja prosessit
 • ICT-projektien erityispiirteitä
 • Projektin organisointi, roolit ja vastuut
  • Projektipäällikön valinta, rooli ja tehtävät
  • Projektin omistajan ja ohjausryhmän rooli
  • Projektiryhmän muodostaminen
  • Vastuunjako ja vastuun ottaminen
  • Eri funktioiden rooli projektiryhmässä
  • Tiimien muodostaminen
  • Delegointi ja vastuun antaminen
  • Sitouttaminen projektiin
 • Projektin läpivienti vaihe vaiheelta
 • Projektin asettaminen
  • Projektien valinta ja asettaminen
  • Projektin omistajan rooli
  • Projektin kahdenlaiset tavoitteet ja niiden asettaminen
  • Projektin hyötytavoitteiden mittaaminen ja toteutuksen
  • tavoitteiden hyväksymiskriteerit
  • Projektin kuvaus ja haastavuuden arviointi
 • Ryhmätyö: Oman projektin tavoitteiden asettaminen
 • Projektin suunnittelu
  • Projektinhallinnan osaamisalueet
  • Tarkentava suunnittelu projektin aikana
  • Projektinhallinnan työkalut
 • Projektin sidosryhmien hallinta ja viestinnän suunnittelu
  • Projektin sidosryhmien tunnistaminen
  • Sidosryhmien analysointi ja priorisointi
  • Viestintäsuunnitelman laatiminen
 • Ryhmätyö: Oman projektin sidosryhmäanalyysi ja viestintäsuunnitelma

Päivä 2

 • Projektin laajuuden suunnittelu
  • Osittamisen merkitys ja kokonaisprojektin osittaminen
  • Projektin toteutuksen vaihejakomallit, välitavoitteet ja tarkistuspisteet
  • Vaatimusmäärittelyn ja testauksen suunnittelun vaihtoehdot IT-projekteissa
  • Valmiiden tehtäväluetteloiden soveltaminen
 • Ryhmätyö: Oman projektin osittaminen ja osaprojektien määrittäminen
 • Projektin aikataulu-, resurssi- ja kustannushallinta
  • Realistisen aikataulun merkitys ja laatiminen
  • Työmäärien sekä muiden resurssien ja kustannusten arviointi ja suunnittelu
 • Ryhmätyö: Oman projektin aikataulun laatiminen
 • Riskien hallinta
  • Projektin riskien tunnistaminen ja analysointi
  • Riskienhallinnan toimenpidesuunnitelmat
 • Ryhmätyö: Oman projektin riskianalyysi ja toimenpiteiden suunnittelu
 • Projektisuunnitelman laatiminen
  • Projektisuunnitelman merkitys, laadinta ja sisältö
  • Projektin aloituskokouksen merkitys ja organisointi
  • Projektisuunnitelma sitouttajana
 • Projektin toteutus, seuranta ja ohjaaminen
 • Aikataulujen ja kustannusten ohjaus
  • Aikataulujen valvonta ja ohjaus
  • Aikataulumuutosten käsittely
  • Kustannusseuranta ja kustannusennusteet
  • Poikkeamien aiheuttamat toimenpiteet
  • Projektin muutosten hallinta ja laadunvarmistus
 • Viestintä projekteissa
  • Raportointi ja päätöksenteko
  • Raportointi johdolle
  • Projektikokoukset
 • Projektin lopettaminen
  • Onnistumisen mittaaminen ja arvionti
  • Projektin lopettaminen
  • Projekteista oppiminen
 • Projektityösktelyn kehittäminen omassa organisaatiossa
 • Tilaisuuden arviointi ja lopettaminen
Tietosuojailmoitus

© 2024 Jyväskylän yliopisto