Ilmoittautuminen

Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi ilmoittautuaksesi.

Peruutusehdot:

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Tuotteen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen

Koulutuksen kesto: 1 päivä
Alkaa: 19.11.2015
Päättyy: 19.11.2015
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 02.11.2015
Hinta ulkopuoliselle: 540,00 € (+ alv 24%)
Hinta sopimuskumppanille: 485,00 € (+ alv 24%)
Maksimiosallistujamäärä: 20
Kouluttajat:
Timo Lehtonen, Conforman Oy

Paikka

Jyväskylän yliopisto, Agora (Mattilanniemi 2), Ag D221.3

Tausta ja tavoitteet

Viime vuosina on julkaistu sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevia uusia EU-säädöksiä, ja osa vanhoista säädöksistä on korvattu tai korvautuu uusilla säädöksillä. Esimerkiksi pienjännitedirektiivi (2006/95/EY) ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi (2004/108/EY) kumoutuvat 20.4.2016, jolloin ne korvautuvat uusilla direktiiveillä. Radio- ja telepäätelaitedirektiivi (1999/5/EY) kumoutuu 13.6.2016, jolloin sen korvaa uusi radiolaitedirektiivi (RED).

Tämän koulutuspäivän tarkoitus on antaa osallistujille kokonaiskuva sähkö- ja elektroniikkalaitteita (erityisesti ICT-laitteita) koskevista olennaisimmista EU-säädöksistä ja niiden vaatimuksista sekä siitä, miten eri taloudellisten toimijoiden kannattaa menetellä varmistuakseen laitteen vaatimustenmukaisuudesta.

Kohderyhmä

Valmistajat, sopimusvalmistajat, valtuutetut edustajat, maahantuojat ja jakelijat

Suunnittelu, tuotekehitys, laadunhallinta, markkinointi ja myynti:

 • vaatimusten määrittäminen
 • suunnittelu, kehittäminen ja todentaminen (testaus, tarkastus)
 • tuotetta koskevien asiakirjojen laatiminen
 • lakisääteisten vaatimusten täyttymisen varmistaminen
 • markkinointi ja myynti
 • markkinoille saattaminen ja rekisteröinti

Toteutustapa ja materiaali

Ohjelman mukaisten aiheiden luennot.
Luentomateriaali toimitetaan pdf-tiedostoina koulutuksen jälkeen.

Huomioitavaa

Koulutuksessa käsiteltävät laitteet ovat sähkö- ja elektroniikkalaitteita, pääasiassa ICT-laitteita.

Koulutuksen (suuntaa-antava) aikataulu ja sisältö

8.30–8.50Aamukahvi
8.50–10.30 ICT-laitteita koskevien EU-direktiivien vaatimuksia
 • LVD - Sähköturvallisuus
 • EMC - Sähkömagneettinen yhteensopivuus
 • R&TTE - Radio- ja telepäätelaitteet / radiolaitteet
 • RoHS - Vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen
 • WEEE - Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
 • Akut ja paristot
 • Ekosuunnittelu
10.30-11.00 Yhdenmukaistetut standardit
11.00-12.00 Suunnittelun lähtötiedot ja todentaminen
12.00–13.00 Lounas
13.00–14.00 Käyttöohje
14.00–14.30 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ja CE-merkintä
14.30–15.00 Iltapäiväkahvi
15.00–15.30 Vaatimustenmukaisuusvakuutus
15.30–16.00 Markkinoille saattaminen ja valmistuksen jälkeinen seuranta
16.00–16.30 Päätöskeskustelu ja koulutuspäivän päätös

Tietoa luennoijasta

Koulutuspäivän luennoijana toimivalla Timo Lehtosella on kokemusta yli 35 vuoden ajalta sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevien säädösten, määräysten ja standardien seurannasta, laatimisesta, tulkitsemisesta ja käytäntöön soveltamisesta sekä yli 15 vuoden ajalta laitteiden ympäristöasioita koskevista säädöksistä, määräyksistä ja standardeista.

Lehtonen on koulutukseltaan sähkövoimatekniikan sekä tietoliikennetekniikan insinööri.
Lisätietoa kouluttajasta

Ennen Conforman Oy:n perustamista Timo Lehtonen toimi 19 vuotta GE Healthcare Finland Oy:n (ex Instrumentarium Oyj) palveluksessa.

Timo Lehtosella on kokemusta ja osaamista mm. seuraavista asioista:

 • Vaatimusten selvittäminen ja seuranta (direktiivit, lait, asetukset, määräykset ja standardit)
 • Tuotetta koskevien lakisääteisten vaatimusten ja standardien määrittäminen (vaatimusasiakirjaluettelon laatiminen ja sen ajan tasalla pitäminen)
 • Vaatimusten tulkinta ja vaatimusten täyttymisen arviointi esimerkiksi tarkistuslistan avulla
 • Vaatimusten edellyttämien yrityskohtaisten prosessien ja menettelyiden luominen ja kehittäminen
 • Ympäristöasiat (ErP, RoHS, WEEE, pakkaukset, ISO 14001, ympäristötietoinen suunnittelu)
 • Tuottajavastuu (WEEE, pakkaukset, paristot/akut)
 • Tuotteen ympäristöolosuhteet ja ympäristörasitusten sieto
 • Toimintajärjestelmät (ISO 9001, ISO 13485 ja ISO 14001)
 • Sisäinen auditointi
 • Standardisointi: IEC TC 62; IEC SC 62A, B, C, D; CENELEC TC 62; SESKO SK 62 ja IEC TC 111; CENELEC TC 111X; SESKO SK 111
 • Koulutusten toteuttaminen ja luennointi
 • Conforlex-tietopalvelu

Timo Lehtosen vuonna 2008 perustama Conforman Oy tarjoaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vaatimustenmukaisuuden hallintaan liittyviä asiantuntija-, koulutus- ja tietopalveluita. Palvelut auttavat yrityksiä lakisääteisten vaatimusten täyttämisessä.

Tietosuojailmoitus

© 2022 Jyväskylän yliopisto