Ilmoittautuminen

Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi ilmoittautuaksesi.

Peruutusehdot:

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

AngularJS (toisto)

Koulutuksen kesto: 1 päivä
Alkaa: 16.11.2015
Päättyy: 16.11.2015
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 28.10.2015
Hinta ulkopuoliselle: 470,00 € (+ alv 24%)
Hinta sopimuskumppanille: 420,00 € (+ alv 24%)
Maksimiosallistujamäärä: 15
Kouluttajat:
Jussi Pohjolainen, Management Institute of Finland

Paikka

Jyväskylän yliopisto, Mattilanniemen kampus (Ahlmaninkatu 2), mikroluokka MaD205

Tausta

AngularJS on tällä hetkellä yksi suosituimmista niin sanotuista MV*-kirjastoista (Model-View-Whatever) JavaScriptille. Kirjaston käyttö helpottaa olennaisesti modernien web-sovellusten toteuttamista monine template- ja data-binding-ominaisuuksineen. Lisäksi sovelluksen testaus helpottuu huomattavasti, sillä AngularJS on alusta asti suunniteltu toimimaan yhdessä erilaisten testauskirjastojen kanssa (esimerkiksi Jasmine).

Muiden vastaavien kirjastojen tavoin AngularJS:n käyttö voi aluksi tuntua melko hankalalta, mikä tavallisesti johtuu JavaScript-kielen tietyistä piirteistä. Verrattuna moniin muihin kirjastoihin lisähankaluutta tuo myös AngularJS:n monipuolisuus ja vaihtoehtoisten käyttötapojen moninaisuus. Tämän vuoksi aiheeseen on hyvä perustua asiantuntevan ohjaajan opastuksella.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa osallistujat AngularJS-kirjaston peruskäyttöön web-sovellusten toteutuksessa. Koulutuksessa tutustutaan mm. AngularJS:n perussyntaksiin, template-ominaisuuksiin, datan käsittelyyn sekä tapahtumankäsittelyyn. Lisäksi käydään läpi AJAX-kommunikointi palvelimelle AngularJS:n tapaan. Mikäli aikaa jää, käsitellään lyhyesti myös muitakin AngluarJS:n hyödyllisiä ominaisuuksia kuten animaatioita ja yksikkötestausta.

Toteutustapa

Kurssin aihepiirit käsitellään sekä luentojen ja demonstraatioiden (50%) että lyhyiden käytännön ohjelmointiharjoitusten (50%) kautta.

Kohderyhmä

Kurssi sopii web-kehittäjille, jotka haluavat tutustua AngularJS-kirjastoon yhtenä vaihtoehtona web-sovellusten kehityksessä.

Esitiedot

Koska AngularJS on hyvin JavaScript-painotteinen kirjasto, on erittäin tärkeää, että osallistujilla on hyvä perusosaaminen JavaScript-kielestä

Hinta

Koulutuksen hinta riippuu sen osallistujamäärästä.

Koulutuksen tiedoissa esitetty hinta 620 € + alv on laskettu 6 osallistujalle.

Osallistujamäärän noustessa laskemme hintaa seuraavalla tavalla:
7 osallistujaa: 545 € + alv
8 osallistujaa: 495 € + alv
9 osallistujaa: 450 € + alv
10 -> osallistujaa: 420 € +alv

Koulutuksen aikataulu ja sisältö

8.30Aamukahvi
8.50AngularJS:n esittely
 • Käyttötarkoitus
 • Käyttöönotto
Harjoitus 1: AngularJS-perusteet

Model-View-Whatever
 • AngularJS-syntaksi dokumentissa (templates)
 • Controllers
 • Models
 • Views
 • Data binding
Harjoitus 2: Model-View-Whatever

11.30

Lounas

12.15Toistolausekkeet
 • ng-repeat
 • Suodattimet (filters)
Harjoitus 3: Toistolausekkeet

Useiden näkymien hallinta
 • Single Page Application -mallin esittely
 • Reititys (routing)
Harjoitus 4: Näkymien hallinta ja reititys

14.00

Kahvitauko

14.15Tapahtumankäsittely
 • ng-click, ng-mouseover yms.
Harjoitus 5: Tapahtumankäsittely

AJAX ja riippuvuuksien sitominen
 • XHR
 • Dependency Injection
AngularJS:n muut piirteet lyhyesti
 • REST
 • Animaatiot
 • Yksikkötestaus
16.00Koulutus päättyy
Tietosuojailmoitus

© 2024 Jyväskylän yliopisto