Ilmoittautuminen

Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi ilmoittautuaksesi.

Peruutusehdot:

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

ITIL Service Strategy (ITIL-jatkokurssi)

Koulutuksen kesto: 3 päivää
Alkaa: 01.09.2015
Päättyy: 03.09.2015
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 14.08.2015
Hinta ulkopuoliselle: 1 920,00 € (alv 0)
Hinta sopimuskumppanille: 1 785,00 € (alv 0)
Maksimiosallistujamäärä: 15
Kouluttajat:
Marko Rantanen, Wakaru Oy

Paikka

Jyväskylän yliopisto, Agora (Mattilanniemi 2)
1.9. Ag C421.1
2.-3.9. Ag D221.3

Tausta ja tavoitteet

ITIL® on globaalisti hyödynnetty, IT-alan parhaista käytännöistä koottu viitekehys IT-palvelutuotannon hallintaan ja johtamiseen. Tällä kurssilla pureudutaan palvelustrategian (Service Strategy) prosesseihin, konsepteihin ja toimintamalleihin. Kurssin jälkeen osallistujilla on selkeä käsitys palvelustrategian muodostamisesta ja pelisäännöistä parhaiden käytäntöjen näkökulmasta. Osallistujat osaavat myös soveltaa palvelustrategian osa-alueita käytännön työskentelyssä.

Kohderyhmä

IT-palvelutuotannon, palvelunhallinnan tai palvelujohtamisen kanssa työskenteleville henkilöille kuten prosessin omistajille, kehityspäälliköille, palvelupäälliköille, tietoturvavastaaville, tuotantopäälliköille, projektipäälliköille, konsulteille, tietohallintopäälliköille ja vastaaville

Esitiedot

ITIL v3 tai ITIL Edition 2011 Foundation -sertifikaatti

Toteutustapa

Luennointi, soveltavat harjoitukset, harjoitustentit ja keskustelu

Lisätietoja

Hinta sisältää sertifikaattikokeen. Hintaa lasketaan, jos koulutukseen osallistuu enemmän kuin kuusi henkilöä.

Koulutuksen aikataulu ja sisältö

Päivä 1

Päivä 3

8.30–8.50 Aamukahvi 9.00–9.30 Kotitehtävän arviointi
8.50–9.00 Avaussanat ja käytännön järjestelyt 9.30–10.30 Harjoitus 3 ja tulosten purku
9.00–9.30 Esittely ja tausta 10.30–10.45 Tauko
9.30–10.15 ITIL perusteet 10.45–11.00 Roolit
10.15–10.30 ITIL ja elinkaarimalli 11.00–11.30 Teknologian käyttö i
10.30–10.45 Tauko 11.30–11.45 Palvelustrategian implementointi
10.45–11.15 Palvelustrategian esittely 11.45–12.00 Haasteet, kriittiset menestystekijät ja riskit i
11.15–11.45 Palvelustrategian periaatteet 12.00–12.45 Lounas
12.00–12.45 Lounas 12.45–13.15 Kurssin yhteenveto
12.45–13.30 Palvelustrategian periaatteet 13.15–13.30 Tauko
13.30–14.15 Harjoitus ja arviointi 13.30–14.00 Tenttiin valmistautuminen
14.00–14.30 Palvelustrategian periaatteet 14.00–16.00 Sertifiointitesti
14.30–14.45 Tauko
14.45–16.00 Palvelustrategian periaatteet

Päivä 2

8.30–9.00 Aamukahvi
9.00–9.30 Ensimmäisen päivän kertaus
9.30–10.30 IT-palvelujen strategian hallinta
10.35–10.45 Tauko
10.45–11.30 Palveluportfolion hallinta
11.30–12.00 IT-palvelujen talouden hallinta
12.00–12.45 Lounas
12.45–13.45 Kysynnän hallinta ja liiketoiminta-
suhteiden hallinta
13.45–14.15 Harjoitus 2
14.15–14.30 Harjoituksen purku
14.30–14.45 Tauko
14.45–15.30 Governance
15.30–16.00 Palvelustrategian organisointi
Tietosuojailmoitus

© 2024 Jyväskylän yliopisto