Sisältö, taso ja eteneminen
- Asioita oli paljon. Koulutukselle olisi tarvittu 1 pv lisää aikaa, jotta kaikki harjoitukset olisi ehditty suorittaa kunnolla loppuun. 
- Ajankäyttö ja etenemisnopeus oli sopiva. 
- Välillä oli liian vähän aikaa harjoituksille.

Kouluttaja, materiaali ja harjoitukset
- Paikoittain tehtävä materiaali oli hieman hutaistun oloista. Muuten materiaali ja opetus oli pääosin hyvää.

Koulutusjärjestelyt
- Pöytien sijoittelu koulutustilassa huono