Sisältö, taso ja eteneminen
- Aika vähän käsiteltiin muutosten hallintaa.
- Melko paljon asiaa yhteen päivään. Sisällöltään hyvä. Vaikeustaso ehkä turhankin helppo. Sisältö tasoltaan hyvää ja riittävästi kuvia, taulukoita jne. 
- Sisältö olisi pitänyt ehdottomasti jakaa kahdelle päivälle. Nyt muutostenhallintaa vain pintaraapaistiin. 
- Loppuosa (Riskien hallinta ja seuranta) käytiin nopeasti. Määrällinen arviointi jäi jotenkin "irti" itse riskien hallinnasta (miten linkittyi riskeihin jäi hieman epäselväksi). Muutosten hallinta käsiteltiin melko nopeasti, syvempi käsittely olisi kiinnostanut > ehkä 1 pv liian vähän?
- Kaikkea ei ehditty käsitellä. 
- Hieman liian nopeaa etenemistä, jäi sen takia liian pintapuoliseksi osa asioista. Ei tarvitse välttämättä käydä koko materiaalia läpi, vaan keskittyä olennaisiin, jos aika näyttää loppuvan.
- Kertauskurssi, mutta tietoinen valinta. Peruskauraa, ei tullut herätystä.
- Etenemisnopeus vaihtui alun hitaasta lopun nopeutuvaksi.

Kouluttaja
- Asiantuntemus hyvää. IT-alan osaaminen/tietämys melko vähäistä. Esiintyminen hyvää. 
- Hieman puuduttavaa esiintymistä

Materiaali ja harjoitukset
- Materiaali ok. Olisin kaivannut lisälähteitä enemmän.
- Harjoitukset oli hyviä, aikaa olisi loppua kohden tarvinnut enemmän.
- Hyvät harjoitukset
- Harjoitukset olivat hyviä.
- "Määrällinen arviointi" jäi jotenkin linkittymättä riskien hallintaan, osio tuntui epäselvältä. 
- Enemmän käytännön esimerkkejä eli oikeita caseja.
- Käytännön esimerkkejä kaipaisi lisää.
- Koulutus jäi vähän "paperiseksi". Harjoitukset olivat kyllä realistisia, mutta olisi voinut olla enemmän esimerkkejä todellisista projekteista.

Koulutusjärjestelyt
- Videotykki piti turhan kovaa ääntä.
- Luokkatila ehkä hieman pieni näin isolle joukolle. Muuten kaikki toimi taas kerran mahtavasti.
- Info koulutukseen osallistumisesta ja paikan saamisesta tuli aika myöhään vrt. milloin ilmoitus ilmoittamisesta tuli. 
- Ilmanvaihto puutteellinen		

Uusia koulutustarpeita
- Projektinhallinnassa käytettävät järjestelmät, miten niitä voidaan hyödyntää projektienhallinnassa