Sisältö, taso ja eteneminen
- Sisältö kiinnostava, hieman jäi luovuus "irralliseksi" eli linkki strategiseen ajatteluun jäi epäselväksi
- Hienoa yrittää löytää itsestään irrationaalisesti taiteilevaa tekijää :)
- Oppien soveltaminen jää vielä omaksi haasteekseen.
- Hyvin erilainen jakso, mutta positiivisessa mielessä
- Taiteilu oli sinällään kivaa, mutta ei oikein nivoutunut luontevasti agendaan.
- Nytkin yhden päivän koulutus oli hieman lyhyt arjesta irtaantumiseen ja asiaan keskittymiseen.
- Ei ihan uponnut samalla tavalla kuin aikaisemmat aiheet (oma "rajoittuneisuus" ja metodien kohtaanto-ongelma suurimpana syynä)

Kouluttaja
- Hyvä kouluttaja kaiken kaikkiaan
- Kouluttaja osasi asiansa ja esitti sen hyvin.

Materiaali ja harjoitukset
- Materiaalia ei ollut, suunniteltu video ei pyörinyt
- Materiaalit, esiintyminen ja harjoitukset tukivat hyvin vaikeaa aihepiiriä
- Harjoitukset olivat vähän irrallisia tällä kerralla muusta kokonaisuudesta.

Koulutusjärjestelyt
- Toiseksi paras tila koko koulutusputken aikana