Sisältö, taso ja eteneminen
- Vähän kiire oli koko ajan, paljon asiaa pienessä ajassa.
- Teoriapohja ajoittain varsin kevyt 
- hankintojen hallinta (alihankkijat) kuuluu omalle kurssille --> kuulijakunta tällä kurssilla ei ole siinä asemassa, että pääsisi manageeraamaan alihankkijoita.
- 1. päivä (persoonaprofiili) mielenkiintoinen. Toinen päivä hieman liian "yleispätevää" --> ei kiinnekohtia/esimerkkejä tarpeeksi. Toisen päivän asiasisältö hieman liian laaja --> aikapula.
- Käsiteltiin kattavasti 
- Vaikeustasoltaan sopiva, olisi voinut olla haastavampikin
- Miten viestin sidosryhmille ja projektiin osallistuville? (tarkempi läpikäynti)

Kouluttaja
- selkeää esitystä, hyvin meni perille
- Kouluttaja asiantunteva, mutta ei kovin laajaa tietämystä juuri ICT-alalta. Esiintyminen ok. 

Materiaali ja harjoitukset
- Case-tilanteiden taustat oli varsin epämääräisiä (SWOT-analyysi) --> ryhmien tuli jopa keksiä case itse.
- Vähän liian yleisellä tasolla --> lisää reaalimaailman kytköksiä/esimerkkejä.
- Materiaali ok, harjoitukset täydensivät hyvin kokonaisuutta.

Koulutusjärjestelyt
- Koulutusluokka ehkä hieman ahdas mutta muuten erittäin toimiva.

Muuta
- Projektitoiminta koulutuskokonaisuus on hyvä idea. Kun on sama porukka, niin osallistujat osallistuvat vapautuneesti keskusteluun.