Sisältö, taso ja eteneminen
- Koulutus voisi edetä niin, että käsiteltäisiin jokin asia ja tehtäisiin siitä harjoitus. Ei niin, että luennot ensin, sitten harjoitus.
- Tahti sopiva
- Sisältöä oli paljon. Kolme päivää olisi voinut olla sopivampi pituus.
- Kaksi päivää liian vähän sisällön läpikäymiseen, harjoituksiin ei tarpeeksi aikaa.

Materiaali ja harjoitukset
- Harjoituksissa voisi olla enemmän vinkkejä harjoitusten tekemiseen.
- Materiaali oli vähän seonnut paikoin (tekstin koko jne.).
- Harjoitukset olisivat voineet olla paremmin valmisteltuja. 
- Demolautaa voisi käyttää enemmän harjoituksissa.
- Harjoituksista esimerkkisuoritteet

Koulutusjärjestelyt
- Laitteiden usb-yhteydet katkeilivat.
- Luokka ei ollut hyvä. Paremmat tuolit ja pöydät opettajaan päin, niin olisi parempi. 

Uusia koulutustarpeita
- Nyt on opittu kernel space ja sitten on vuorossa user space.