Koulutuksen sisältö, taso ja etenemistahti
- Aiheena piti olla optimointi, mutta siitä puhuttiin tosi vähän, suurin osa oli perus db-asiaa. 
- Ihan liikaa perusjuttuja ja teoriaa. Käytäntö, best practises, patterns, prosessit, checklistit puuttuivat. 
- Suurimmat puutteet olivat, ettei aihe vastannut sisältöä sekä konkretian ja kokemusten puute. 
- Tämä ei ollut optimointikurssi, vaan peruskurssi ja siksi tästä ei ole hyötyä.
- Liikaa Oracle-juttua
- Taso oli liian helppo. 
- Ensimmäiselle päivälle oli varattu liikaa aikaa. 
- Yleisesti ottaen saisi olla huomattavasti syvällisempää.
- pinnallista, enempi käytännön kokemuksia ja esimerkkejä
- aika vauhdikas etenemisnopeus
- Alun tietokantasuunnitteluosio tuntui turhalta. "Suunnittelu on tärkeää!" olisi parempi kohdistettuna projektipäälliköille kuin kehittäjälle.

Kouluttaja
- Kouluttaja hallitsi kouluttamansa asian sisällön, mutta sisältö oli väärä. 
- Liikaa suoraan kalvoista lukua 
- Melko luonteva esiintyminen, selvästi tietoa oli.

Koulutusmateriaali, esimerkit ja harjoitukset
- Harjoitukset eivät olleet oikeaa optimointia.  
- Harjoitukset olivat triviaaleja. 
- Ehkä workshop-malli toimisi luentoa paremmin? 
- vähän poukkoilevaa menoa…
- saisi olla enemmän käytännön esimerkkitapauksia
- lisää esimerkkejä ja kaavioita
- hiukkasen monipuolisempia harjoituksia + enemmän
- Harjoitukset olivat aivan liian yksinkertaisia, triviaaleja.
- Esitysmateriaalin tekijä oli eri kuin esittäjä, ja tämä aiheutti haittaa.

Koulutuspaikka ja -järjestelyt
- Tiedotus periaatteessa ok, mutta jos tiedotus ja sisältö ei vastaa toisiaan, niin se on myös tiedotuksen vika.
- Koulutuksen esitteestä sai kuvan hiukan syvällisemmästä sisällöstä.
- puitteet ok
- Tosi hyvät järjestelyt! 

Uusia koulutustarpeita
- oikea db-optimointikurssi
- relaatiotietokannan optimointi