Koulutuksen sisältö, taso ja etenemistahti
- BSP ja BOOT olisi pitänyt käydä tarkemmin läpi.
- U-bootista odotin enemmän asiaa.
- Piti olla "ADVANCED", toteutui "BASIC". Kokonaisuutena kuitenkin erinomainen.
- Perusasiohin käytettiin liikaa aikaa.
- Läpikäytävien asioiden järjestys ei ollut järin hyvä.
- Harjoituksien tekemiselle varattu liian vähän aikaa ja yleistä Linux-teoriaa oli liikaa. 
- U-bootia ja muutenkin embedded Linuxin BSP-asioita käsiteltiin hyvin vähän.
- Kurssin nimi oli hieman harhaanjohtava: advanced olisi tullut olla basic, sillä kurssilla lähdettiin aivan perusteista.

Materiaali ja harjoitukset
- Odotin enemmän hands on -koulutusta laudan kanssa sekä jotakin esimerkkiä laudan alustamisesta silloin, kun mitään ei ole valmiina. 
- Liian vähän aikaa harjoituksille. 
- Liikaa pikkuongelmia ympäristöissä. 
- Odotin, että "demorauta" olisi ollut tyhjä ja että Linux olisi kasattu siihen kurssin aikana.
- Kalvojen läpikäynti olisi voinut olla vikkelämpää, jolloin harjoituksille olisi ollut enemmän aikaa.
- Harjoituksia olisi voinut jakaa pitkin päivää.

Kouluttaja
- Sanallinen ilmaisu oli joskus hiukan epäselvää.
- Kouluttaja osasi asiansa hyvin, mutta sisältö oli liian yleisellä tasolla.

Uusia koulutustarpeita
- U-boot

Muita huomioita 
- Koulutuslaitteistot toimivat erinomaisen hyvin.
- Pitäisi huomioida OMAP-lautojen yms. käsittelyssä staattisen sähkön vaikutus. Työympäristö ei tukenut staattisen sähkön purkua. 
- Jokaisella olisi voinut olla oma työpiste.