Hyvää
- Hyvä rakenne, joka pisti ajattelemaan
- Taso ja etenemistahti sopivat
- Tasapaino abstraktin ajattelun ja konkretian välillä sopiva
- [Kouluttajan] rauhallinen tyyli miellytti jälleen. Jätti tilaa ajatella.
- Ryhmätyöt olivat hyödyllisiä.
- "Spagetti-Eiffel" jäi harmittamaan. Erittäin mukava harjoitus.
- Asia oli hyvää ja mielenkiintoista.
- Erittäin ammattitaitoinen kouluttaja
- Hyvät puitteet
- Mukavaa, kun ei istuttu luokassa.

Kehitettävää
- Odotuksissa oli keinoja muutoksen hanskaamiseen. Jotenkin jäi olo, ettei noita tullut paljoa.
- Paikka oli vaikea löytää. 
- Liikaa keskustelua, liian vähän koulutusta
- Konkreettinen harjoitus muutoksen läpiviemisestä olisi ollut paikallaan
- Yksi tehtävä ehkä liian vaikea/abstrakti omalle osaamistasolle
- Turhan abstraktia asiaa, enemmän käytännönläheisyyttä
- Tehtävänannot selkeämmäksi
- Eri tasoja olisi voinut avata (esim. organisaatio vs. tiimit muutoksen hallinnassa)

Muita huomioita
- Varsinainen muutoksen johtaminen oli lähinnä kevyt suuntaviiva.
- Odotin enemmän konkretiaa. Teemat olivat jotenkin irrallaan, kokonaiskuva jäi hahmottumatta.
- Olisiko pakattu liikaa teemoja samalle päivälle? Esim. vuosikello oli ylimääräinen, kun teema on "Johtaminen muutoksessa"
- Osa asioista (esim. ICT-tulevaisuus) ei oikein kytkeytynyt käytännössä johtamiseen. 
- Humapin sivuilla olevat työkalut jäivät esittelemättä.
- Muutoksen käsittely oli ehkä hieman pintapuolista.
- Kurssi oli ehkä hieman "abstraktimpi" kuin odotin

Uusia koulutustarpeita
- Fasilitointi voisi olla hyvä koulutuspäivän teema.