Hyvää
- Kouluttaja osasi hyvin kurssilla käydyt asiat ja osasi esittää ne hyvin.
- Asiat esitettiin sopivan maanläheisesti, jotta vältyttiin termien aiheuttamalta ymmärtämättömyydeltä.
- Esiintyminen oli sopivan rentoa ja vauhti oli sopiva. Kurssilaisten ongelmiin saatiin ratkaisuja, ja kurssi herätti ajatuksia optimointiin ja uusien kantojen suunnitteluun. 
- Järjestelyt onnistuivat erittäin hyvin.
- Etenemistahti oli yleisesti erittäin hyvä.

Kehitettävää
- Sisältö aika perustasolla, yrityksille järjestettäessä voisi viedä hieman syvällisemmäksi, toimii nyt "muistin virkistämiseen"
- Käytännön asioihin olisi pitänyt ottaa kantaa enemmän. Teoria on ihan hyvä tietää, mutta tosielämässä tapahtuu muutakin.
- Enemmän käytännön ongelmien esimerkkejä ja yleisiä ratkaisumalleja niihin.
- Kurssin toisen päivän aiheita olisi voinut painottaa enemmän perustiedon kustannuksella, esim. keskittyen yleisiin edistyneisiin pulmiin mm. 
optimointiin. 

Muita huomioita
- Kurssin nimi johtaa vähän harhaan, sillä sisältöön kuului paljon perustietoakin, ei pelkkää optimointia.
- Paljon Oracle-spesifistä matskua, mikä ei välttämättä kosketa kaikkia.
- Tahti melko nopea, muttei kuitenkaan liian. Indeksointi kiinnosti erityisesti, ja sitä käytiinkin läpi paljon. 
- Harjoituksia ei ollut ainakaan liikaa.

Koulutuksen herättämiä koulutustarpeita
- Moniprosessointi/Multithreading tietokantaympäristöissä ennen kaikkea sillä teknologialla, mitä kukakin käyttää.
- indeksointi
- Indeksointiin olisi kenties jatkossa kiva perehtyä uudestaan, sekä db-administrointiin olisi kiva saada vilkaisua
- Alustakohtainen koulutus samasta aihepiiristä täydentäisi tällä kurssilla opittua asiaa.