Hyvää
- ensimmäinen päivä sopi erinomaisesti tarpeeseeni
- toisena päivänä hyvä kokonaisuus, sopiva tahti ja  hyvät painotukset sekä sopivan tiiviit ja lyhyet/soveltavat harjoitukset


Kehitettävää
- toisen päivän harjoitukset melko epämääräisiä, scopet ja tavoitteet jäivät osin epäselviksi
- 1. päivä: Olisin kaivannut enemmän käytännönläheisiä esimerkkejä sekä keskustelua ja ehdotuksia käytettävistä työkaluista. Harjoitukset liittyivät pääosin tapauksiin, jotka jatkuvat koko koulutusputken yli. Yksittäisinä tuntuivat osin hankalilta toteuttaa ilman edellistä osiota.

Muita huomioita
- Aika vauhdilla mentiin, oliko huono asia?
- Tiettyjä osioita ilmeisesti käytä läpi ensimmäisessä osiossa ja jäivät tässä sessiossa hiukan kevyeksi.