Hyvää 
- kaiken kaikkiaan hyvät kouluttajat ja koulutuspäivät
- 1. päivä erittäin hyvä
- hyvät järjestelyt
- Timon osuus (kokonaisarkkitehtuuri) loistava

Kehitettävää
- toisen päivän sisältö (kokonaisarkkitehtuuri) hieman liian teoreettinen - käytännön esimerkkejä jäi puuttumaan 
- Pertin osuudessa olisi voinut olla enemmän projektimallien avaamista ja vähemmän tarinoita aiemmista hommista
- miksi materiaalin pitää aina olla niin pientä printtiä ja mustavalkoista? Luettavampi materiaali olisi myös jälkikäteen käytettävissä
- TOGAF-malliin olisin kaivannut kunnon esimerkkiä siitä, kuinka sitä käytännössä sovelletaan

Muita kommentteja
- arkkitehtuuriasioiden mukana aika ajoin haastavaa pysyä
- toisena päivänä kohderyhmä väärä
- kokonaisarkkitehtuurikoulutus oli ehkä liian syvä tälle kohderyhmälle; koulutukseen pitäisi saada yrityksestä ylempää johtoa, jolla olisi valtaa ottaa oppeja käyttöön
- TOGAF oli aika laaja ja haastava aihe: soveltamiskelpoisuus käytäntöön kaikilta osin?