Koulutuksen sisältö:
- Praktiikoiden koulutus olisi ehkä voinut olla laajempi
- ITIL kokonaisuus on laaja käsite ja sisältö suhteessa käydyt asiat olisi vaatinut laajemmin etukäteen perehtymistä. Perustieto suomeksi olisi ollut erittäin tarpeellinen jo pelkästää terminologian ymmärtämisen takia.

Kouluttaja, koulutusmateriaali ja harjoitukset:
(kouluttajan keskiarvo 5,8)
- Harjoituksien läpikäynnissä olisi väärät vastaukset voinut käydä läpi, että miksi ne olivat vääriä
- ITIL on kansainvälinen termi ja koulutuksen osalta olisi erittäin tärkeää ymmärtää asiaa kansallisella kielellä. Tukimateriaali, kokeet eivät tue osaamista ja osaamisen kehittymistä jos ei tulevaisuudessa käännetä oppimateriaalia Suomeksi

Koulutusjärjestelyt:
- Kiitos koulutuksesta
- Raskas Etä opiskeluna / koulutuksena

Suosittelu:
n=3
- 1 osallistuja suosittelisi koulutusta kollegalleen
- 1 osallistuja ei suosittelisi koulutusta kollegalleen
- 1 osallistuja ei osannut sanoa, suosittelisiko koulutusta kollegalleen