Koulutuksen sisältö:
- kouluttaja oli varmaankin flunssassa, mikä oli vähän häiritsevää ja kävi myös sääliksi hieman..
- Hyvä etenemistahti, kysymykset ehti väliin
- Etenemistahti ok, perusasiat käytiin hyvin läpi ja hyvin pysyi mukana. Kysymyksille voisi olla enemmän aikaa.
- Ehkä raportin visuaaliseen ilmeeseen liittyvää teoriaa olisi voinut ola vähemmän, niin itse Power Bi:tä olisi ehtinyt käydä enemmän lävitse
- Raporttien visualisointiin käytettiin aika paljon aikaa ja loppupuolella tuli vähän kiire. Mielestäni tätä osiota olisi voinut käydä nopeammin läpi, jotta lopussa olisi paremmin ehditty paneutua enemmän siihen miten Power BI:tä "käytetään oikeasti".

Kouluttaja, koulutusmateriaali ja harjoitukset:
- Hyvä yleiskoulutus
- Kouluttaja esitti asiat ymmärrettävällä tavalla
- Selkeä ja sopivan rauhallinen tahti!
- Harjoituksia oli varmastikin vaikea suunnitella osallistujien vaihtelevan lähtötason vuoksi. Osa oli helppoja, osa vaikeita.

Koulutusjärjestelyt:
- kaikki ok
- etäkoulutus, ei voi arvioida koulutustilaa

Suosittelu:
n=8
- kaikki osallistujat suosittelisivat koulutusta kollegalleen

Koulutusaihe-ehdotuksia:
- Jos tämä kurssi oli johdatus Power BI Desktopin käyttöön, seuraava voisi olla miten Power BI integroidaan osaksi yrityksen raportointia. Tällöin voitaisiin käsitellä tarkemmin mm. erilaisia tietolähteitä ja tietojen automaattista päivittämistä