Koulutuksen sisältö:
- Aiempi kokemus Power BI:n kanssa oli hyvin perustavan laatuista. Tämä kurssi auttoi hyvin ymmärtämään Power BI:n mahdollisuuksia lisää.
- Desktopin asetukset, kieli, erottimet voisi alussa varmistaa :)
- AJattelin että olisi käyty hieman edistyneempiä asioita. Osaan esimerkeistä olisi voinut olla järkevämpi valmis raportti(niihin mitä ei tehty yhdessä) josta olisi voinut näyttää toiminnallisuuksia.

Kouluttaja, koulutusmateriaali ja harjoitukset:
- Itselle sopiva osaamistaso omat pohjatiedot huomioon ottaen

Koulutusjärjestelyt:
- Alkuvatimuksena voisi mainita että yhteydet annettuihin osoitteisiin voisi testata ennen koulutusta. Minulla tuli mm. palomuurin kanssa ongelma enkä päässyt tietokantapalvelimeen kiinni

Suosittelu:
n=6
- 4 osallistujaa suosittelisi koulutusta kollegalleen
- 2 ei osannut sanoa