Koulutuksen sisältö:
- Kurssi voisi olla kolmepäiväinen kahden päivän sijaan, jotta keskustelulle jäisi vielä enemmän aikaa ja aiheita voitaisiin käydä hieman hitaammalla tahdilla läpi. Todella paljon asiaa kahteen päivään!
- Hyvä koulutus ja eteni hienosti. Asiat oli jonkun verran tuttuja ja koska oli muistakin firmoista väkeä, niin ei voinut liikaa keskittyä vain oman firman ongelmiin.
- Koulutuksen aihealue on jo itsessään varsin laaja, joten sen tiivistäminen 2 päivään on haastavaa. Englanninkielinen materiaali ei kaikilta osin auennut ja osa termeistä on hankalia, kun ei ollut varsinaista suomalaista vastinetta.

Kouluttaja, koulutusmateriaali ja harjoitukset:
- Varsinkin SAFe nettisivujen näyttäminen/käyttäminen osanan opetusta oli hyvä ja kannusti tutkimaan niitä itse.
- Englanninkielinen materiaali oli itselleni ongelmallinen ja joiltain osin materiaali ei antanut riittävästi pohjatietoa harjoitusten tekemiseen.
Harjoitusten tekeminen ryhmätyönä oli erittäin hyvä ja opettavainen asia.

Koulutusjärjestelyt:
- Teams soveltui alustana varsin hyvin tällaiseen koulutukseen. Osallistujien aktivoiminen vaatii toki kouluttajalta vahvaa otetta.

Suosittelu:
n=6
- 5 osallistujaa suosittelisi koulutusta kollegalleen
- 1 ei osaa sanoa

Uusia koulutusaiheita:
- SAFe for Teams