Koulutuksen sisältö:
- Sisältöä oli koulutuksen kestoon nähden sopivasti ja etenemistahti oli omaan osaamisen nähden hyvä. Koulutus oli hyvin aikataulutettu, taukoja oli sopivin väliajoin, harjoituksetkin olivat yleensä sopivan mittaisia ja sopivan vaativia, tosin välillä aika loppui kesken.
- Etenemistahti oli sopiva, kaikki asiat saatiin käsiteltyä hyvin loppuun mennessä.

Kouluttaja, koulutusmateriaali ja harjoitukset:
(kouluttaja sai arvosanaksi 6,0 kohtaan Kouluttaja hallitsi kouluttamansa asian sisällön)
- Koulutus oli asiantuntevaa

Koulutusjärjestelyt:
- Teams oli työkaluna itselle uusi, mutta toimi verrattain hyvin koko koulutuksen ajan. Ainoastaan pieniä audiokatkoksia oli johtuen ehkä omasta nettiyhteydestä.
- ei muuta huomiota

Suosittelu:
n = 5
- kaikki osallistujat suosittelisivat koulutusta kollegalleen