Koulutuksen sisältö:
- Tehtävänantojen selkeyttäminen ja taustoittaminen ryhmätehtävissä voisi auttaa osallistujia antamaan kattavampia vastauksia tehtävänantoihin.
- Koulutuksen nimi oli Scrum master koulutus. Kuitenkin Scrum master osuutta käsiteltiin vain puoli päivää ja 1.5 päivää oli yleistä scrum tietoa, joka oli kuitenkin jo kurssin esivaatimuksena. Scrum master osuus jäi todella vajaaksi ja meni liian nopeasti. Scrummaster osuus jäi todella vajaaksi ja meni liian nopeasti.
- Simulaatioharjoitus oli hyvä. Muut harjoitukset kärsivät ajan lyhyydestä. Asiat jäivät puolitiehen, koska piti vain päällisin puolin vastata (periaatteella kunhan saadaan jotain vastattua kaikkeen).Entuudestaan tuntemattomat ihmiset eivät pääse yhtä nopeasti ryhmätyöhän kuin tutut ryhmät. On stressaavaa tehdä ryhmätyötä, jossa aikataulu on 4 min, 6 min tai 8 min. Päivän pituudet olivatminulle liian pitkiä. Verkkokoulutuspäivän ei tulisi olla yhtä pitkä kuin luokkakoulutuspäivän mielestäni. Tauot olivat hyvin lyhyitä (5 min). Aamupäivään sopisi aivan hyvin yksi 15 minuutin tauko.Kurssia ohjasi lienee ajatus: kaikki asiat on käytävä, jotta kurssilaiset läpäisevät testin. Joitakin asioita voisi tiivistää, ja toisaalta toisia asioita sitten syventää ja antaa enemmän ryhmälle aikaapohdintoihin. Onko tarvetta pitää niin montaa ryhmäkeskustelua? Eikö jotkut osuudet voisi jättää välistä? Tietyt perusasiat, kuten scrum peruarvot tms.voisi keskusteluttaa esim.mentimeterin avulla.Sillä välineellä jokainen voi itsenäisesti kirjata vastauksia ja koko ryhmä näkee sen jälkeen jokaisen vastauksen ruudulla. Tämä toimii myös muihin kohtiin, jossa kouluttaja haluaa ryhmäläistenvastauksia. Ihan varteenotettava tapa osallistaa niitäkin, jotka ei halua välttämättä puhua vaan mieluummin kirjoittaa. Saa aktivoitua useampaa osallistujaa. Ja säästää aikaa, jokainen vastaans.samaan aikaan ja joutuu miettimään asioita. Opettajalla on takuulla valtava kokemus. Rohkeasti vain voisi kertoa enemmänkin elämän elämän esimerkeistä, vaikkei firmaa paljastakaan taustalla.
- Ensimmäisen päivänä harjoituksissa tuli kiire, muuten ajankäyttö oli hyvä Taso oli minulle sopiva.
- Jakaisin kurssin kolmelle päivälle, aikataulu oli todella tiivis
- Ajankäyttö oli erittäin hyvää ja vaativuustaso oli sopiva. Roolileikkiharjoitukset olivat hieman outoja.
- Sisältö laaja, etenemistahti oli liian nopea, jotta olisi jäänyt aikaa omaksumiselle.
- Tahti oli tiivis, mutta tauotus kuitenkin toimi ja myös keskustelulle jäi tilaa. Taso oli itselle sopiva, paljon uutta mutta osa sellaista josta jo itsellä vähän kokemusta.
- Asiat etenenivät mukavasti. Ryhmätyöskentelyt olivat sopivan mittaisia.
- Joitain yksittäisiä asioita käsiteltiin selvästi nopeammin kuin toisia, mutta ehkä se olikin tarkoituksenmukaista. Etäteknologia toimi yllättävän hyvin.

Kouluttaja, koulutusmateriaali ja harjoitukset:
- Koulutus pohjautui täysin kurssimateriaaleihin, joten olisi ollut sama lukea vain kurssimateriaalit itsenäisesti. Myös työkirjan sisältö vaihtui koulutuspäivien välillä, josta seurasi että toisena työpäivänä
kurssilaisilla oli erilaista infoa yhteystyötehtävissä. Harjoitukset olivat todella epämielyttäviä suorittaa ja niiden varsinainen tarkoitusperä oli todella ontuva. Esim. pitkä näytelmä harjoitus (etänä näytelmä??) ja sen pointti oli vain että kun itse tarpeeksi keksittiin niin voidaan nähdä että scrum masterilla on paljon töitä.
- Joissakin teemoissa hypättiin melko suoraan ryhmätyöhön. Kiinnittäisin huomiota siihen, että kertaisin alkuun aina lyhyesti teorian esim.rooleista. Mikä onkaan kenenkin vastuu ja tehtävä. Sen jälkeen ryhmiin syventäviin pohdintoihin. Nyt hypättiin suoraan ryhmiin, jolloin ryhmätyö oli lähinnä toinen toistemme opettamista. Sellainen tunne ryhmätyön tavoitteesta tuli. Opettajan olisi hyvä alustaa teema ja ryhmä voisi esim.rooleissa sitten peilata mikä on käytännössä kyseisen rooli tyypillinen haastava tilanne. Ne kellä on kokemusta, voisivat tässä jakaa niitä haastavia tilanteita ja yhdessä voisi vaikkapa pohtia ratkaisuja. Nyt hämmästytti ryhmätöiden tarkoitus välillä. Se oli enemmänkin toistemme opettamista tai paperista oikean vastauksen etsimistä.
- Toisinaan olisi saanut olla teoriaa enemmän
- Kouluttaja oli asiantunteva ja osasi vetää koulutusta hyvin.
- Liian paljon harjoituksia. Näytelmät eivät mielestäni edistä asian oppimista vaan vie fokuksen muuhun kurssilla.
- Pienryhmissä työskentely toimi hyvin, läpikäytävä materiaali oli valmiina ja asiat järjestyksessä. Vain pieniä teknisiä haasteita joidenkin töiden kanssa, ei kuitenkaan estänyt etenemistä.
- Koulutusmateriaalit olivat mielestäni vähän turhaa kaksikielisiä. Olisivat voineet olla pelkästään suomeksi.
- Ehkä johtui koulutuksen järjestämisestä etänä, mutta joihinkin ryhmätehtäviin tehtävänanto jäi hiukan epäselväksi silloin kuin se ei ollut täsmälleen se jota työkirjassa sanottiin. Kaikki selvisi lopulta
kuitenkin.


Koulutusjärjestelyt:
- Muistutusviesti muutama päivä ennen koulutusta voisi olla hyvä kehitysidea. Muuten kaikki meni oikein nappiin!
- Etänä suoritettava koulutus tuo haasteita, mutta käytetty ohjelmisto tuki etäkoulutusta ihan hyvin. Kuitenkin kurssin sisältöä olisi todella paljon pitänyt muokata tukemaan etäkoulutusta.
- Käytetyt ohjelmistot toimivat hyvin.
- Yleisesti etäyhteys ja esitykset toimivat erittäin hyvin. Haasteita tuli vastaan, kun Zoomia käytti selaimella eikä siksi kaikki toiminnallisuudet olleet käytössä, mutta niistäkin selvittiin. Ehkä porukan osallistamiseksi voisi jatkossa käyttää enemmän palvelun tarjoamia ominaisuuksia, esim. viittausta ja kyllä/ei-vastauksia?
- Omissa äänilaitteissa pientä fibaa. Kirjeitä koulutukseen osallistumisesta tuli mukavasti. Varsinainen kirje linkkeineen olisi voinut olla selkeämpi ulkoasultaan. Selkeät kehoitukset tee nämä ja nuo menisivät silloin helpommin perille.
- Zoomin ryhmähuoneet toimivat hyvin. Kriittinen komponentti etäkoulutuksen onnistumisessa oli internet-yhteys, joillakin oppilailla yhteydet pätkivät välillä. Onneksi ei kenenkään koulutus siitä juuri kärsinyt kuitenkaan.

Suosittelu:
n=13
- 11 osallistujaa suosittelisi koulutusta kollegalleen
- 1 osallistujaa ei suosittelisi koulutusta kollegalleen
- 1 ei osannut sanoa

Uudet koulutustarpeet:
- CAN-väylän sovellukset - Sulautetun järjestelmän testaus - Sulautettu Linux