Koulutusjärjestelyt:
- Etäyhteydet aiheuttivat hieman ongelmia välillä.
- Verkossa toteutettavan tentin suoritustapa erikseen asennettavine ohjelmistoineen on hieman kyseenalainen kurssilla, jossa korostetaan mm. tietoturvakäytänteiden merkittävyyttä. Jos tentin pystyy suorittamaan poikkeamatta niistä, voi heti todeta policyssä olevan parantamisen varaa.

Suosittelu:
n=4
- kaikki vastaajat suosittelisivat koulutusta kollegalleen