Koulutuksen sisältö:
- theta ihan hyvä, etänä päivä tätä on kyllä tuhti paketti mutta asiat ehdittiin käsitelllä
- Hyvää koulutusta/kouluttaja, selkeästi koulutettu, ehdottomasti voin suositella muillekin omassa organisaatiossa.
- Olisin kaivannut ehkä enemmän sitä jatkokurssia. Kurssi oli hyvä, mutta suurin osa asiasta oli jo tuttua ja käytössä.
- Paljon tuttuja asioita, mutta myös muutama uusi ajatus/tapa jäi mieleen ja menee kokeiluun.
- Hyvin fasilitoitu kokonaisuus, sopivasti "teoriaa" ja keskusteluja
- Olisin kaivannut paljon enemmän työkaluja projektipäällikölle. Sain kyllä työkaluja ihan yleisesti ihmisten johtamiseen ja sisältö oli sen osalta oikein hyvää ja kuranttia tavaraa, mutta silti odotin enemmän sisältöä nimenomaan siihen, miten selvitä isojen monitoimittajaprojektien johtamisesta etänä.
- Riittävästi aikaa kaikkiin osa-alueisiin läpikäymiseksi.
- Itselleni taso oli suhteellisen helppo. Eteneminen oli hyvä ja teknisesti onnistui.
- Oli ihan perustason juttuja. Olisi hyvä olla kurssin otsikossa mukana.
- Vielä olisi kaivannut lisää konkreettisia esimerkkejä miten hajautettuja tiimejä ja etäjohtamista on hoidettu eri organisaatioissa.
- Itse tietoa ja vinkkejä tuli hyvin vähän suhteutettuna siihen että oli koko päivän koulutus. Paljon aikaa meni keskusteluille, joiden anti jäi olemattomaksi. Niissä osallistujien odotettiin osaavan vasta
kysymyksiin, mihin antia olisi odottanut luennoitsijalta. Koin että paljon aikaa meni hukkaan.
- Aika paljon oli minulle itsestäänselvyyksiä, mutta toisaalta ymmärrän, että osallistujilla on vaihteleva taso ja kokemus etätyön tekemisestä ja sen johtamisesta. Työkaluna Zoom soveltui hyvin tähän
tarkoitukseen. Koulutus oli hyvin järjestetty ja tauotettu. Pienryhmäkeskustelut olivat toimivia ja sillä saatiin vireys pysymään verkon ylitsekin.

Kouluttaja, koulutusmateriaali ja harjoitukset:
- tiimeihin jako keskusteluja varten hyvä, jotta kaikilla puheenvuoro välillä.
- Materiaali muistiinpanoja varten olisi minusta hyvä saada jo ennakkoon.
- Käytettävä tekniikka tuki hyvin erimuotoista koulutusta. Hyvin aikataulutettu päivä. Kiitos!
- Hyvä kokonaisuus!
- Hyvä, että harjoituksia tehtiin pienissä ryhmissä. Rytmitti mukavasti päivää!
- Pienryhmissä keskustelut hyviä.
- Olisi hyvä, kun olisi ollut vahvempi kokemus etätyökaluista. Asiat laukattiin läpi turhan kiireellä. Iso kuva (konkreettinen) puuttui kokonaan. Hankala seurata, että mitä kaikkia osa-alueita tähän kuuluu
ja milloin puhttiin mistäkin ja miten ne linkittyvät toisiinsa. Tosi hyvä, että oli pienryhmäharjoituksia. Jotkin kysymyksistä oli hankalasti aseteltu. Enempi kansankieltä kysymyksiin siis :)
- Etäkoulutuksena homma toimi hienosti. Zoom pitää ohjelmistona laittaa korvan taakse.
- Materiaali olisi ollut tarpeen saada etukäteen. Niin siitä olisi saanut päivän aikana paljon enemmän irti. Kuten sanoin, keskustelujen toteutus ei toiminut eikä palvellut tarkoitustaan vaan aikaa meni
paljon täysin hukkaan kun ei kellään ollut oikein mitään sanottavaa eikä vastauksia. Kysymykset olivat outoja ja niistä oli vaikeaa saada otetta.

Koulutusjärjestelyt:
- Tiedot tulivat ajoissa
- Kaiken kaikkiaan onnistunut koulutus. Hyvin järjestyi etätilanteesta huolimatta. Jos nyt jotain ongelmia yhteyksien kanssa oli, niin se on ymmärrettävää.
- Ei ollut teknisiä ongelmia, kaikki toimi hienosti.
- Etäkoulutukset toimivat yllättävän hyvin myös. Näitä jatkossakin.
- Etänä järjestetty kurssi toimi oikein hyvin
- Ohjelmistot toimi osaltani ihan hyvin, mutta joillain oli ongelmia.
- Tilakysymys ei nyt relevantti mutta siihen ei saanut jättää vastaamatta!
- Tauot olivat sopivan pituisia ja niitä oli kohtuullisen hyvin.

Suosittelu:
n=15
- 9 osallistujaa suosittelisi koulutusta kollegalleen
- 2 osallistujaa ei suosittelisi koulutusta kollegalleen
- 4 ei osannut sanoa

Uudet koulutustarpeet:
- Etäjohtamisen työkaluista syvällinen koulutus edistyneemmille etäjohtajille