Koulutuksen sisältö:
- Koulutuksessa käytetyt esimerkit olivat välillä turhan "lennokkaita" ja niistä oli vaikea hahmmottaa mikä olisi todellinen tilanne.
- Iltapäivällä klo 15 jälkeen keskittyminen alkaa herpaantua.
- Eteneminen oli enimmäkseen sopivan tahtista, mutta kenties minun olisi pitänyt osallistua tähän n. 2 vuotta sitten, sillä ei minulle ollut juuri uutta asiaa.


Kouluttaja, koulutusmateriaali ja harjoitukset:
- Vaiheiden harjoitukset nivoutuivat hyvin yhteen, mutta vaihesopiminen jäi kokoaisuudesta hieman irralliseksi.
- Plussaa esimerkit käytännöstä
- Hyviä käytännön harjoituksia. Asiantunteva kouluttaja. Hyvin suunniteltu sisältö. Osallistujien odotukset kartoitettiin ja sisältö suunnattiin siihen.
- Toisen päivän harjoituksia ei linkitetty samalla tavalla työstettyyn materiaaliin kuin 1. päivänä, olisi ollut plussaa.
- Harjoitukset nimenomaan tukivat opetettua asiaa ja se oli hyvä. Kouluttaja selvästi hallitsi oman alansa ja oli innostunut. Jos ryhmä olisi aktiivisempi, olisi valmentaja voinut puhua myös vähän vähemmän. Kokonaisuus hyvä.
- Havainnollistavat metaforat olivat erittäin toimivia. Kouluttaja osasi luoda tilaa oppmiselle. Osittain kouluttaja kertoi liian pitkiä tarinoita ryhmäkeskustelulle varatulla ajalla.


Koulutusjärjestelyt:
- Kalenterikutsut vs. info aloituksesta (klo aika) erosivat toisistaan, joka aiheutti hieman hämmennystä.
- Tilan ilmanvaihto puutteellinen. Tarjoilut hyvät.
- Kaksi kohtaa tyhjiä - ei sovellu tapauksessa.
- Järjestelyt kokonaisuudessaan hyviä.
- Mukavaa kun oli konkreettiset kirjoitusvälineet.


Suosittelu:
n=10
- Kaikki osallistujat suosittelisivat koulutusta kollegalleen.

Uudet koulutustarpeet:
- Virtuaalipalavereiden fasilitointi.
- Haastavat tilanteet & osallistujat -> käsittely
- Lisää näitä!
- Suunnittelupalaverien fasilitointi! Organisaatiomuutoksen läpivienti, haastavien ihmisten hanskaus.
- Johtaminen, viestintä, päätöksenteko organisaatioissa, motivointi.