Koulutuksen sisältö:
- Helppoon asiaan käytettiin ehkä vähän liikaa aikaa suhteessa vaikeampiin. Osan heloposta olisi voinut ohittaa "kalvosulkeisilla"
- Mielestäni kurssin sisältö oli sopiva aikaan nähden. Jos kurssi olisi ollut pidempi, toki enempi olisi voinut olla.
- Opettaja toi monimutkaisiakin asioita ymmärrettävään sävyyn esille. Hän osasi myös vastailla kaikkiin esille nousseisiin kysymyksiin erittäin hyvin. Toisen päivän käsitellyt asiat olivat osittain hieman liian hankalia.

Kouluttaja, koulutusmateriaali ja harjoitukset:
- Olisi mukava olla jonkinlainen dokkari jossa olisi pinnallinen kooste juuri tämän kurssin asioista.
- Erittäin asiantunteva kouluttaja, vastaili tarvittaessa selkeästi kysymyksiin.

Koulutusjärjestelyt:
- Wifi ei toiminut ensimmäisen päivän aamulla. Ilmastointi ei varmaan ollut päällä
- Puitteet toimivat kerrassaan mainiosti. Monesti tilojen/välineiden suhteen on puutteita. Tässä koulutuksessa ei ollut. Kiitos!
- Luokassa oli aika kuuma.

Suosittelu:
- n = 7
- 6 osallistujaa suosittelisi koulutusta kollegalleen
- 1 ei osannut sanoa