Suosittelu:
- n = 1
- osallistuja suosittelisi koulutusta kollegalleen