Koulutuksen sisältö:
- Osa oli itselleni tuttua, ehkä omaan tasooni nähden olisin toivonut syventävää.
- Parasta antia olivat tehtävät ja työkalujen käyttö konkreettisesti (ei vain kalvoilta). Asiaa oli paljon ja tulee varmasti palattua materiaaleihin. Lievä kiireen tuntu.
- Ryhmätyöt olivat hyviä. Esitysmateriaalin sisällön kokonaisuus oli hieman vaikea hahmottaa.
- Lean-ajattelu/teoria uutta minulle, mutta sain ajatuksesta kiinni. Käsiteltiin käytännön kautta, hyvä asia. Palvelumuotoilua on tullut opiskeltua jo aikaisemmin tradenomin opinnoissa. 
- Pysyttiin hyvin aikataulussa.
- Itselle eka päivä oli tutumpaa. Tosin ihan mielenkiintoista, vaikka ei ehkä mitään uutta. Harjoitukset hyviä!
- Ensimmäinen päivä itselle melko helppoa ja tuttua. Odotin ehkä syvällisempää ajatusta Leaniin, esim. mittarointiin. Toinen päivä toi paljon hyviä ajatuksia.
- Ehkä lisää ryhmätyötä? Pohdinta huono / hyvä asiakaspalvelu -> voisiko toteuttaa nopeammin. Esimerkit kouluttajan kokemuksista oli mielenkiintoisia -> näitä lisää? Ehkä oman roolin kautta jo kokemusta hankitty vaativampaankin aiheen käsittelyyn -> uusi tieto jäi ehkä vajavaiseksi.
- Mielestäni ohjelma oli hyvin suunniteltu (aikataulu piti, tekeminen mielekästä…). Palvelumuotoilun näkökulmasta olisi ehkä toivonut mukaan vielä sitä, kuinka kustannus-/tulopuoli voitaisiin ottaa jo prosessissa paremmin huomioon.
- Kokonaisuus oli hyvin mitoitettu käytettävissä olevaan aikaan. Käytännön harjoitukset tempaisivat mukanaan ja niissä aikaraja oli isoin haaste.
- Tahti oli hyvä. Ehkä aihepiiri jo itse edellyttää tehokasta aikataulutusta.
- Leania käsiteltiin kurssin otsikkoon nähden tosi paljon. Sen voisi vielä tiukemmin sitoa palvelumuotoiluun.

Kouluttaja, koulutusmateriaali ja harjoitukset:
- Hyviä esimerkkejä.
- Hyvät harjoitukset, varmaa esiintymistä. Mukava oli kuunnella.
- Vähän nopeaa tykitystä. Ehkä jokin osa-alue voisi olla syvällisempi ja yksi toimintamalli työkalujen käyttövisiosta toteuttamiseen ja juurruttamiseen voisi olla kattavammin käytynä.
- Asian osaava kouluttaja.
- Ryhmätyöt/-töiden teko onnistui hyvin ja vaivattomasti. Isoja kokonaisuuksia.
- Hyvin asian omaava. Ei moitteita.
- Pätevä ja asiantunteva kouluttaja, jota oli miellyttävä kuunnella. Pari käytännön casea olisin kuullut mielelläni lisää.
- Harjoitukset olisi voinut kytkeä paremmin koulutettavien alaan (vaikka onkin sovellettavissa kaikkialle).
- Esitysmateriaalissa hyvin esillä täydentäviä asioita ja linkkejä työkaluihin yms. Toisaalta jotkin kalvot "suppeita", jos ei tehnyt omia muistiinpanoja.
- Materiaali oli kattavaa. Erityisesti ulkoiset linkit toivat lisäarvoa.
- Todella asiantunteva osaaja!

Koulutusjärjestelyt:
- Kahveista ja ruuasta pitää olla info A4 osallistujille ja vieraalle kouluttajalle.
- Hyvin masinoitu.
- Tilan muoto/pöytien sijoittelu esitystaulua kohti huono. Tuolit liikkuvampia.
- Mukavaa oli, että kahvit ja lounas kuului hintaan. :-)
- Kaikki sujui hyvin.
- Tila olisi voinut olla viihtyisämpi / inspiroivampi, muuten kaikki kunnossa +++
- Onneksi tauotkin huomioitiin jo toisena koulutuspäivänä.
- En itse jaksaisi aina Agoralla, mutta on se ihan ok. Hyvä, että pienet tauot lisättiin perjantaille, koska pitkät työrupeamat torstaina veivät mehuja liikaa.

Suosittelu:
- n = 16
- kaikki osallistujat suosittelisivat koulutusta kollegalleen

Uudet koulutustarpeet:
- Voisimme ostaa myös yrityskohtaisena.
- Lean-ajattelu vaatii selvästi itseltä vielä käytännön treeniä.
- Lean-teoriaa lisää
- Moneen asiaan voisi porautua syvemmin (Lean, palvelumuotoilu, ongelmanratkaisutavat, service design -työkalut)
- Palvelumuotoilua lisää, kiitos :-)
- Lean, SAFe, ongelmanratkaisu, valmentava johtaminen
- Olisin mielelläni kuullut enemmän onnistumisen mittaamismenetelmistä.