Koulutuksen sisältö:
- Paljon asiaa 3 päivään.
- Ensimmäinen päivä oli turhan raskas.

Kouluttaja, koulutusmateriaali ja harjoitukset:
- Eri tyyppisiä/selkeämpiä harjoituksia. Koeharjoitukset hyviä, mutta olisi voinut sisältää vielä kokopitkän koeharjoituksen. Enemmän reaalimaailman esimerkkejä olisi kouluttaja voinut kertoa, paremmin selkeyttää asioiden eroja ja mitä kuuluu/ei kuulu mihinkin.
- Harjoituksia ja kotitehtäviä voisi olla enemmän.
- Harjoituksissa paljon mielipidekysymyksiä, monta "oikeaa" vastausta riippuen oletuksista.
- Vihreiden harjoitusten tilalle/sijaan sinisiä kotitehtäväharjoituksia.
- Materiaalissa oli virheitä. Osa aineiston sisällöstä oli tulkinnanvaraista.
- Kouluttajalla voisi olla enemmän käytännön esimerkkejä.

Koulutusjärjestelyt:
- Happi meinasi loppua kahden ensimmäisen päivän tiloista.

Suosittelu:
- n = 16
- 14 osallistujaa suosittelisi koulutusta kollegalleen
- 2 osallistujaa ei osaa sanoa, suosittelisivatko koulutusta kollegalleen


Uudet koulutustarpeet:
- Jonkinlainen testiautomaatioarkkitehtuuri-koulutus
- testiautomaation johtaminen