Koulutuksen sisältö:
- Hyvä kokonaisuus hyvin jaoteltuna.


Kouluttaja, koulutusmateriaali ja harjoitukset:
- Harjoituksiin olisi voinut prepata vähän paremmin.


Suosittelu
n = 8
- 6 osallistujaa suosittelisi koulutusta kollegalleen.
- 2 osallistujaa jätti vastaamatta kysymykseen.


Uudet koulutustarpeet:
- Product Owner - koulutus olisi hyvä jatko.