Koulutuksen sisältö:
- Keskustelin kouluttajan kanssa siitä, että pohjakoulutus (tuotantotalous) antoi hyvän pohjan yleisellä tasolla kurssiin, mutta nähdäkseni
itselleni olisi ollut etua siitä, jos moduuli olisi ollut esim. päivän pitempi. Nyt läpipääsy jäi kiusallisen lähelle ensimmäisellä kerralla. Ymmärrän toisaalta myös muiden osallistujien kommentit, jotka olivat suorittamassa viimeistä moduulia, jolloin heille pitempi kurssi olisi ollut jo enemmän kertausta.
- Koulutus oli lähestymiseltään teoreettinen ja selvästi sertifikaattitestiin valmistautumiseen tehtäävä. Oma odotukseni oli, että kurssilla olisi ollut enemmän ITIL best practise mallien soveltamista käytännön palvelujohtamisessa.


Kouluttaja, koulutusmateriaali ja harjoitukset:
- Välillä kolmen päivän koulutus oli läpijuoksua, mutta toisaalta siitä karsittiin, mikä ei niin tärkeää ollut. Välikeskusteluista sai toisaalta
erinomaista hiljaista tietoa lähes kaikkien osallistuttua keskusteluihin.
- Erittäin hyvä kouluttaja, osaa ITIL:n ja tietää oikeat elämän esimerkit, joihin aihetta verrata.
- Käytännön palvelujohtamisen soveltamisen esimerkit ja ongelmanratkaisu jäi melko vähiin, osin kyse kouluttajan taustasta. Hänellä ei ollut juurikaan käytännön kokemusta itsellään palvelujohtamisesta, vaan pääosin konsultoinnista.


Koulutusjärjestelyt:
- Tauot olivat hyvin aikataulutettuja ja sopivan mittaisia. Kahvila- ja ruokapalvelut toimivat hyvin, kun huomioitiin ruuhka-ajat.
- Oppimateriaalin vastaanottamisessa/lataamisessa oli hieman haasteita, kun se jaettiin Dropbox-linkin jakona.


Suosittelu
n = 7
- osallistujista 6 suosittelisi koulutusta kollegalleen
- osallistujista 1 ei osannut sanoa suosittelisiko koulutusta kollegalleen
- kaksi osallistujaa ei vastannut palautekyselyyn


Uudet koulutustarpeet:
- Muut Expert -tason moduulit.