Koulutuksen sisältö:
- Rajatummat/konkreettisemmat esimerkki-caset voi selkiyttää paremmin: esim. 62b saas -tuotteen tarjoamasta näkökulmasta 
- Enemmän konkretiaa olisi tarvittu.
- Aika meinasi mennä tiukille, toki ymmärrettävää aiheen aiheuttaman keskustelun takia.
- Aloitus liian aikaisin

Kouluttaja ja koulutusmateriaali:
- Asiantuntija oli hyvä ja tiesi selvästi asiasta perusteellisesti. 

Koulutusjärjestelyt:
- Pidempi koulutusaika!
- Hirvittävän aikaisin (klo 8 ->)! :)
- Koulutustila oli hieman ahdas

Koulutuksen esiin nostamat uudet koulutustarpeet:
- Lisää GDPR-koulutusta kaivataan eri alueilta
- Konkretia
- Tietosuoja-asetuksen aiheuttamat käytännön toimet - kun jotain konkretiaa tulee käytäntöjen myötä.

Kyselyyn vastanneista 19 henkilöstä 11 suosittelisi koulutusta kollegalleen, 2 ei suosittelisi koulutusta kollegalleen, 2 ei osannut sanoa ja 4 jätti vastaamatta.