Koulutuksen sisältö:
- sopiva etenemistahti 
- Käytiin kattavasti läpi alkuun pääsy (asennukset, käyttö ym.)
- Ehkä olisi suoraan voinut mennä jatkokurssille. Mutta hyödyllinen sisältö oli siitä huolimatta. Pystyy kyllä hyödyntämään heti omassa työssään kurssin sisältöä.
- Kurssi oli peruskurssi, ja taso oli sen mukainen. Plussaa siitä, että kouluttaja tiputti välillä aina syvempääkin tietoa. Ainoat miinukset kurssista tulee Profitille, kun koneissa ei ollut riittäviä oikeuksia tehdä aluksi mitään ja siihen paloi aikaa.
- Toisena päivänä etenemisvauhti oli ajoittain vähän liian nopeaa. Nimensä mukaisesti kurssi oli perusteiden käsittelyä. Ehkä sellainen laajemman tason eli vähän mutkikkaampien testien tekemisen opetus olisi myös paikallaan jonkinlaisena jatkokurssina.
- Kurssin sisältö oli riittävän selkeä, jotta kurssin sisällön ymmärtäminen ilman minkäänlaista aiempaa kokemusta Robotframeworkista tai Pythonista onnistui.
- Testien luontiin, ajamiseen ja raporttien tutkimiseen olisi ehkä voinut käyttää enemmän aikaa ja hiukan hitaammalla etenemistahdilla.

Kouluttaja, koulutusmateriaali ja harjoitukset:
- Osaava kouluttaja, selkeä ulosanti ja kertoi asiat perusteellisesti
- Kouluttaja osasi asiansa hyvin, jatkokurssia odotellessa.
- Kokonaisuutena ihan hyvä kurssi perusteiden oppimiseen.
- Kouluttajan asiantuntemus aiheesta oli erinomainen, mutta siitä huolimatta (tai ehkä sen takia) hän pystyi esittämään asiat niin, että ilman aiempaa tietämystä asiasta läpi käydyn asian ymmärsi.
- Asiantuntemusta kyllä oli, ehkä siitä syytä osa opetuksesta meni liian teknisiin asioihin.

Koulutusjärjestelyt:
- admin rajoitteet olivat esteenä koneen käytössä
- ei valittamista
- En tiedä oireilevatko oppilaat ja opettaja ko. rakennuksessa, mutta itselläni on hiukan oireilua kurssipäivinä. Ruokalaan viesti, että kun tulee syömään 12 jälkeen, niin ruokaa on todella vähän tarjolla ja pääruuat oli molempina päivinä loppunut.
- Oikeudet koneilla oli pielessä ja se söi koulutukselta aikaa.
- Järjestelyt olivat ihan OK kaikin puolin.
- Pieniä säätöjä testiympäristöön vaadittiin koulutuksen aikana, mutta sekin toisaalta auttoi ymmärtämään testiympäristöä paremmin.
- Testit piti ajaa admin-oikeuksilla.

Suosittelu
n = 7
- 6 osallistujaa suosittelisi koulutusta kollegalleen
- 1 ei osannut sanoa

Uudet koulutusideat:
- Robot framework advancekurssi Python koodaukurssi
- Advanced kurssille vielä jatkokurssi, Expert Robot Framework ja sama kouluttaja. Sisällöksi vielä syvempää settiä kirjastojen teosta ja esim rest-api
testauksesta.
- Kuten edellä kirjoitin, toivoisin sellaista laajempaa Robot Framework -koulutusta tämän jatkoksi. Toivoisin myös SQL-peruskurssia sekä käytettävyystestaukseen liittyvää kurssia.
- Kommentti liittyy kohtaan 10. Suosittelu: Suosittelen ehdottomasti tätä koulutusta jos tiedossa on lähitulevaisuudessa tarve tälle nimenomaiselle osaamiselle. Itselleni koulutus oli juuri tämän hetken tarvetta ajatellen ehkä vähän liian spesifistinen. Vähän yleisemmällä tasolla ollut koulutus
testiautomaatiosta olisi palvellut omia tarpeitani todennäköisesti paremmin.